U praksi se često događa da se čelik, željezo i metal izjednačuju. Međutim, postoje stanovite razlike između spomenutih materijala. Koje?

 

Važnost metala za današnju industriju

Današnji svijet je nezamisliv bez metalnih konstrukcija koje svoju primjenu nalaze od industrije automobila pa sve do gradnje mostova. Iako se pojmovi poput željeza, metala i čelika susreću svakodnevno postavlja se pitanje postoji li razlika među njima? Jedna od čestih pogrešaka koja se čini svakodnevno jest izjednačavanje, odnosno upotrebljavanje naziva željezo, metal i čelika kao sinonima.

Međutim, postoji stanovita razlika u spomenutim pojmovima, a koja kreće od samog pojmovnog određenja pa sve do načina na koji se uopće čelik, odnosno željezo dobiva.

 

Koja je razlika između metala, željeza i čelika?

Koja je razlika između metala, željeza i čelika?

 

Što su to metali?

Metali, odnosno kovine su kemijski elementi koji su svoje ime dobili zahvaljujući metalnoj vezi pomoću koje su atomi u kristalnoj rešetki spojeni. Gledano kroz prizmu kemije, metale se u prirodi može pronaći u čistom obliku, bez ikakvih primjesa.  Nadalje, svaki metal ima svoja fizikalna i kemijska svojstva koja oblikuju njegovo ponašanje.

Osim spomenute podjele, metali se mogu podijeliti na plemenite, poluplemenite i neplemenite metale. Klasifikacija metala s obzirom na plemenitost ovisi o njegovoj otpornosti na koroziju. Plemeniti metali su tako otporni na sve vrste korozije dok su neplemeniti metali s druge strane podložni korozivnom djelovanju.

Svi metali imaju sjajnu površinu te odlična obradiva svojstva. Međutim, zbog refleksivnog svojstva javljaju se problemi prilikom rezanja metala laserom. U pravilu u prirodi ih se može pronaći najčešće u krutom stanju, osim žive u tekućem.

 

Postoji li razlika između metala i čelika?

Postoji. Čelik se zbog svojih kemijskih svojstava ne može klasificirati kao metal već kao slitina. Dakle, metali kao takvi u svojoj strukturi nemaju nikakve primjese za razliku od čelika koji ima.

Međutim, unatoč tome što čelik nije metal on posjeduje svojstva koja imaju metali. Tako na primjer čelične ploče mogu imati sjajnu površinu jednako kao i metali. Promatrano kroz prizmu svojstava, čelik je dobar provoditelj električne struje i topline baš kao i svi metali. Unatoč tome, zbog svog sastava ne može se smjestiti u periodni sustav elemenata u kategoriju metala.

 

A što je s razlikom između željeza i čelika?

Željezo se kao takvo može klasificirati kao sirovina koje se upotrebljava u izradi kako slitina tako i komponenti poput vijaka. Sukladno tome i činjenici da čelik ima udio željeza do čak 99% izvire glavna razlika između ova dva elementa.

Osim toga, ono što još utječe na znatnu razliku između čelika i željeza jesu njegova svojstva. Nehrđajući čelik (inox) je baš zbog njih otporan na koroziju, posjeduje dobru toplinsku provodljivost i svojstva koja ga čine jednim od najupotrebljavanijih konstrukcijskih metala.

 

Željezo je važna sirovina za izradu komponenti

Željezo je važna sirovina za izradu komponenti

 

Podijeli članak: