Pregled usluga centra za obradu metala

Kroz dugogodišnje iskustvo rješavanja zahtjevnih tehničkih projekata svojih kupaca, samostalno smo razvili, kao i kroz poslovnu suradnju s odabranim partnerima, različite usluge za obradu i površinsku zaštitu metala.

Rezanje metala

Pružamo usluge rezanja metala različitim tehnologijama: lasersko rezanje, plazma rezanje, rezanje vodenim mlazom, autogeno (plinsko) rezanje.

Obrada i zaštita metala

Radimo usluge strojne obrade metala, poput; savijanja lima, zavarivanja, izrade metalnih konstrukcija i složenih sklopova, površinske zaštite metala kao i ostale usluge obrade i dorade metala.

Ostale usluge

Nudimo usluge nabave svih vrsta čeličnim materijala i kvaliteta, osiguravamo logističku uslugu dostave za naručene proizvode.