Aluminij, zahvaljujući svojim svojstvima, ima nezamjenjivu ulogu u današnjoj industriji. Njegova upotreba kreće od izrade strojnih dijelova i konstrukcija pa sve do upotrebe u avio i auto industriji.

 

Normizacija aluminija i njegovih legura

Iako postoje različite aluminijske legure koje svoju primjenu nalaze u gotovo svim granama industrije, aluminij se, zajedno sa svojim legurama, može svrstati u sedam kategorija:

 • serija 1: legure s 99% čistog aluminija
 • serija 2: legure aluminija nastale dodavanjem bakra, magnezija i silicija
 • serija 3: legure aluminija nastale dodavanjem mangana
 • serija 4: legure aluminija nastale dodavanjem silicija
 • serija 5: legure aluminija nastale dodavanjem magnezija
 • serija 6: legure aluminija nastale dodavanjem silicija i magnezija
 • serija 7: legure aluminija nastale dodavanjem cinka i magnezija
 • serija 8: legure aluminija nastale dodavanjem ostalih elemenata

Uz osnovne oznake, oznake aluminija mogu imati i dodatne elemente, a kojima se naglašava način obrade i stanje u kojem se aluminij nalazi:

 • 0aluminij u mekom stanju
 • T3aluminij u čvrstom stanju, hladno oblikovan, prisutno prirodno starenje
 • T4 – aluminij u čvrstom stanju, prisutno prirodno starenje
 • T5aluminij u stabilnom stanju
 • T6 aluminij u čvrstom stanju, prisutno umjetno starenje
 • T8– aluminij u čvrstom stanju, hladno oblikovan, prisutno umjetno starenje

 

Tablica usporednih oznaka aluminija i njegovih legura

AA(USA)ISO R209AlcanNF A02-004DIN 1700DIN 17007BS, BS-L, DTDUNIJIS
1050AAl99,51SA-5Al99,53.02551BP-AlP99,5
1070AAl99,799.7A-7Al99,73.0275P-AlP99,7
1080AAl99,899.8A-8Al99,82.02851AP-Al99,8
119999.99A-99Al99,98 R3.03851
1200Al992SA-4Al993.02051CP-AlP99,0
2007A-U4PbAlCuMgPb3.1645
2011Al-Cu6BiPb28SA-U5PbBiAlCuBiPb3.1655FC1P-AlCu5,5PbBi
2014Al-Cu4SiMgA-U4SGAlCuSiMn3.1255H15P-AlCu4,4SiMnMg
2017AAl-Cu4Mg17SA-U4GAlCuMg13.1325H14P-AlCu4MgMnA2017
2024Al-Cu4Mg124SA-U4G1AlCuMg23.13552L97/98P-AlCu4,5MgMn
2117Al-Cu2Mg16SA-U2GAlCu2,5Mg0,53.13052L69P-AlCu2,5MgSi
3003Al-Mn1CuD3SA-M1AlMnCu3.0517P-AlMn1,2Cu
30044S; D4SA-M1GAlMn1Mg13.0526P-AlMn1,2Mg
3005A-MG0,5AlMn1Mg0,53.0525
3103Al-Mn13SAlMn13.0515N3P-AlMn1,2
31054S; D4SAlMn0,5Mg0,53.0505N31
5005AAl-Mg1B57SA-G0,6AlMg13.3315N41P-AlMg0,9
5049B4SA-G2,5MCAlMg2Mn0,83.3527
5050BAl-Mg1,5A57SA-G1,5AlMg1,53.3316P-AlMg1,5
5052Al-Mg2,557S-5052AlMg2,53.3523P-AlMg2,5A5052
5056AAl-Mg556S;A56SAlMg53.3355N6P-AlMg5A5056
5082Al-Mg4AlMg4,53.3345P-AlMg4,4
5083Al-Mg4,5MnD54SA-G4,5MCAlMg4,5Mn3.3547N8P-AlMg4,5
5086B54SA-G4MCAlMg4Mn3.3545(N5/6)P-AlMg4,4
5251Al-Mg2M57SA-G2MAlMg2Mn0,33.3525N4P-AlMg2Mn
5454Al-Mg3MnB53SA-G3MCAlMg2,7Mn3.3537N51P-AlMg2,7Mn
5754Al-Mg353SA-G3MAlMg33.3535(P-AlMg3,5)
6005A(Al-SiMg)(51S)A-SG0,5AlMgSi0,73.321(H10)
6012A-SGPbAlMgSiPb3.0615P-AlSiMgMn
6060Al-MgSi50SA-GSAlMgSi0,53.3206H9P-AlMgSi
6061Al-Mg1SiCu65S;CS5S-6061AlMg1SiCu3.3211H20P-AlMg1SiCu
6082Al-Si1MgB51SA-SGM0,7AlMgSi13.2315H30P-AlMgSi
7020Al-Zn4,5Mg1D74SA-Z5GAlZn4,5Mg13.4335P-AlZn4,5Mg
702279SA-Z4GUAlZnMgCu0,53.4345
7075Al-Zn6MgCu75SA-Z5GUAlZnMgCu1,53.43652L95/96P-AlZn5,8MgCuA7075

Pri obradi aluminija CNC rezanjem, najčešće korištene tehnologije su lasersko rezanje te rezanje vodenim mlazom, ovisno o debljini materijala, zahtijevanim tolerancijama te daljnjoj namjeri aluminijskih dijelova.

Više o aluminiju, njegovim svojstvima i upotrebi možete saznati ovdje.


 

Podijeli članak: