CNC (Computer Numeric Control) strojevi su automatizirani alati koji su upravljani pomoću programiranih naredbi modeliranih pomoću računala koje ujedno ima važnu ulogu u upravljanju istima.

 

Povijesni razvoj CNC tehnologije

CNC tehnologija počela se razvijati 40-tih i 50-tih godina prošlog stoljeća. Ondašnja tehnologija numeričke kontrole temeljila se na postojećim alatima i strojevima koji su bili korišteni u obradi materijala.

Istima su dodani servomotori koji su upravljali njihovim pokretima. Prekretnica u razvoju CNC strojeva, ali i promjeni načina procesa proizvodnje jest razvoj računala i općenito elektronike.

Ovakvim inovacijama i tehnologijom omogućava se slanje programskih naredbi s računala izravno stroju koji ih neposredno izvršava.

Prvi CNC stroj izrađen je u Americi na Massachusetts Institut of Technology (M.I.T) i označio je veliku prekretnicu u procesu proizvodnje. Za razliku od današnjih strojeva koji su upravljani računalom, ovaj stroj je bio upravljan pomoću bušene papirnate vrpce.

Jedna od zanimljivosti vezana uz njih je vezana uz jedinicu za upravljanje koja je bila veća od CNC stroja. Od tada pa sve do danas CNC tehnologija sve više napreduje i sve se više usavršava pa je gotovo nemoguće zamisliti moderni strojni park bez CNC-a.

 

Prednosti upotrebe CNC tehnologije

Današnja proizvodnja metalnih dijelova bez upotrebe CNC tehnologije je nezamisliva. Prednosti upotrebe CNC stroja su mnogobrojne. Neke od njih se očituju u fleksibilnosti u procesu obrade (posebno kod CNC glodalica i bušilica), preciznosti (CNC rezanje) i brzini obrade.

Međutim, jedna od najvažnijih i najvećih prednosti upotrebe CNC stroja u obradi metala jest ta da CNC može bez posebnih napora operatera izvršiti više operacija u jednom ciklusu rada.

Tko se na primjer može programom zadati da CNC centar izvodi plošno brušenje, bušenje i glodanje, a što sve može biti uklopljeno u jedan program.

 

Kako je CNC promijenio metalnu branšu?

Vrijeme je u poslovanju vrlo važna komponenta. Primjenom CNC strojne obrade metala vrijeme potrebno za izradu pojedinih pozicija se uvelike smanjuje. Osim toga, primjenom CNC obrade povećava se brzina obrade, a ponovljena obrada zahtjeva samo pokretanje programa.

S druge strane klasična obrada bez primjene CNC tehnologije, zahtjeva da prilikom ponovne obrade se izvode kompletno podešavanje kako alata tako i strojeva. Osim toga, primjenom CNC tehnologije, veličina strojnog parka se smanjuje, ali se povećava kvaliteta krajnjeg proizvoda, te se za izradu jedne pozicije sada može upotrebljavati jedan stroj, dok se u prošlosti upotrebljavalo njih nekoliko.

Međutim, uz očite prednosti CNC tehnologije i CNC obrade, postoje i određeni nedostatci. Nedostatci se vežu uz visoku nabavnu cijenu ovakve tehnologije pa samo velike i razvijene tvrtke mogu nabaviti CNC sustav.

Još jedan od nedostataka jest potreba za specifičnim znanjima zaposlenika, a koja su vezana uz znanje iz programiranja.

 

Za što se sve primjenjuje CNC tehnologija?

CNC tehnologiju se može primjenjivati u različitim operacijama koje su vezane uz obradu kako metala tako i drugih materijala.

Najpoznatija i najčešća primjena ovakve vrste tehnologije jest tokarenje, odnosno glodanje.

Primjena CNC glodalice u obradi metala pruža visoku preciznost i brzinu što s druge strane konvencionalna tokarilica ne pruža. Osim toga, CNC tehnologija se primjenjuje kod rezanja metala laserom, rezanja plazmom, vodenim mlazom, brušenja, bušenja itd.

Osim primjene u strojarstvu, odnosno metalurgiji, CNC tehnologija nalazi primjenu u brojnim drugim industrijama. Jedan od primjera je drvna industrija gdje se CNC koristi za iste ili slične svrhe kao i kod obrade metala.


 

Podijeli članak: