Kako bi se metal mogao upotrijebiti za daljnju upotrebu, potrebno ga je obraditi. Obrada metala predstavlja postupak kojim se metalu mijenjaju dimenzije, oblik ili neka svojstva kako bi ga se kasnije moglo upotrebljavati za danje postupke. Metal kao takav se može obrađivati ručno ili strojno. Odabir načina obrade metala ovisi o njegovoj kasnijoj upotrebi.

Strojna obrada metala obavlja se na stroju koji ima unaprijed određene alate koji se koriste u obradi. Jedna od glavnih prednosti strojne obrade metala jest preciznost i brzina obrade. Pošto strojevi zamjenjuju čovjeka, greška prilikom obrade je svedena na minimum.

Strojna obrada metala se može podijeliti na:

I. Obrada unaprijed definiranom geometrijom alata

  • Tokarenje
  • Glodanje
  • Piljenje
  • Bušenje

 

II. Obrada metala bez definirane oštrice alata za obradu

 • Brušenje

 

III. Obrada metala primjenom slobodne oštrice

 • Lepanje
 • Poliranje
 • Honanje

 

IV. Obrada bez primjene oštrice

Svaka od navedenih tehnika obrade metala ima svoje prednosti i nedostatke. Izbor strojne tehnike obrade metala uvelike ovisi o budućoj upotrebi metala koji se obrađuje, odnosno, preciznosti i samoj kvaliteti obrade.

S druge strane ručna obrada metala odvija se upotrebom ručnih alata poput pile, turpije ili brusnog papira. Ovaj način obrade metala zahtjeva snagu čovjekovih mišića.

 

Ručna obrada metala se može podijeliti prema alatima

 • Turpijanje
 • Piljenje
 • Bušenje
 • Brušenje
 • Grecanje

Obrada lima se isto tako može vršiti primjenom navedenih tehnika i metoda.

 

Podjela obrade metala

Obrada metala se može podijeliti na:

 • Obrada bezobličnog stanja – npr. obrada otpadnog materijala
 • Obrada metala bez odvajanja čestica – npr. kovanje
 • Obrada odvijanjem čestica – npr. tokarenje
 • Obrada metala spajanjem: npr. zavarivanje
 • Zaštita metala – npr. bojanje
 • Obrada metala promjenom svojstava – npr. kaljenje

 

Toplinska obrada metala

Toplinska obrada metala podrazumijeva utjecaj topline na metal kako bi se promijenila svojstva metala i na taj način se djelovalo na mikrostrukturu.

Najčešći metali koji se toplinski obrađuju su čelici, a glavni razlozi zbog kojih se pristupa obradi metala je u prvom redu povećanje čvrstoće, nakon toga povećanje žilavosti, odnosno, preoblikovanje.

Toplinska obrada metala odvija se:

 • Prije no što se pristupa oblikovanju deformacijom
 • Poslije oblikovanja kako bi se uklonila zaostala naprezanja
 • Za povećanje čvrstoće

 

Obrada metala primjenom CNC stroja

CNC tokarilica je alatni stroj koji se koristi prilikom obrade metala i limova odvajanjem čestica. Primjena CNC tehnologije u obradi sa sobom donosi brojne prednosti, a koje se prvenstveno odnose na brzinu i preciznost.

Među glavnim prednostima primjene CNC tehnologije u strojnoj obradi metala i limova je mogućnost izrade zahtjevnim projekata pomoću CAD-CAM tehnologije gdje se upotrebljavaju programske naredbe iz 3D crteža.

Međutim, jedan od glavnih nedostataka ovakvog načina strojne obrade metala i lomova je velika količina strugotina koje nastaju, ali ovaj nedostatak se kompenzira visokom kvalitetom obrade i malim zahtjevima za doradu.

Strojna obrada metala i limova pruža veliku preciznost i kvalitetu uz malu potrebu za dodatnom doradom. Primjenom CNC tehnologije, zahtjevniji projekti se pomoću CAD-CAM tehnologije izravno prenose u CNC strojeve koji zatim vrše obradu.


 

Podijeli članak: