Sustav normi, i normizacija općenito, su od posebnog značaja za sve zemlje u svijetu. Svaka zemlja ima svoj način normizacije pa se postavlja pitanje na koji se način može normirati čelik?

 

Zbog čega je važna normizacija i standardizacija?

Današnje poslovanje sve više teži normizaciji i standardizaciji, a čime se želi ograničiti različitost predmeta podložnih normama.

Međutim, posebna pažnja prilikom donošenja normi poklanja se proizvodima i sirovinama koji se na isti način upotrebljavaju diljem svijeta.

Jedan od takvih proizvoda, odnosno resursa je čelik.

Svaka zemlja u svijetu ima svoj sustav normizacije, a norme koje se donose u sklopu istog razlikuju se od zemlje do zemlje.

Međutim, unatoč razlici u nazivlju, svaka norma definira iste zahtjeve. U nastavku članka bit će objašnjeni načini neki od najčešće upotrebljavanih sustava normizacije čelika uključujući i način na koji se ista provodi uz dodatak načina imenovanja.

 

Sustavi i institucije normizacije u Hrvatskoj i svijetu

Kao što je već bilo rečeno, postoje brojni i različiti sustavi normizacije. Neke od najpoznatijih normi koje se susreću u praksi, a tiču se čelika, su:

  • JUS (jugoslavenska norma): norma koja u pravilu prevladava na našim prostorima, a stvorena je za vrijeme Jugoslavije
  • HRN (hrvatska norma): razvijena je od strane hrvatskih institucija kvalitete.
  • DIN (njemačka norma): norma koja na vrlo složen način opisuje čelik. U pravilu, ime norme definira kemijski sastav čelika
  • EN (europske norme): norme koje je donio odbor za norme Europske Unije
  • ISO (međunarodna norma): međunarodno priznata norma koja se koristi, uz normiranje čelika, za normiranje svih grana poslovanja

Ovo su samo neke od normi koje se upotrebljavaju u sustavu normiranja i označavanja.

Više o temi upravljanja kvalitetom i institucijama normizacije možete pročitati ovdje.

 

Označavanje i normiranje čelika

Normiranje i označavanje čelika provodi se slovima i brojevima, a koja u pravilu opisuju svojstva koja čelik ima. Pošto se u Hrvatskoj i dalje najčešće susreće JUS način normizacije čelika, u nastavku članka bit će objašnjen način dodjele imena.

JUS norma započinje velikim početnim slovom Č koje označava materijal, a u ovom slučaju čelik.

Naziv u pravilu ima četiri osnovne znamenke koje mogu biti kombinirane uz dvije dodatne koje su odvojene točkom od prvih četiri.

 

Označavanje čelika

Označavanje čelika

 

Osnovna oznaka u imenu čelika definira vrstu čelika. Oznaka se može raščlaniti na prvu znamenku, drugu znamenku i ostale znamenke.

Prva znamenka određuje o kakvoj se vrsti čelika radi, legiranom ili nelegiranom, odnosno naglašava dominirajući element u leguri.

U tablici su prikazane sve oznake prvog mjesta u oznaci koje se koristi kod označavanja legiranih čelika uz definiranje pripadajućeg dominantnog elementa koji se množi ponderom.

Oznaka prvog mjestaDominirajući elementPonderOznakaOpis
1Uglik10 - 19 (101 - 199)čelici za obradu
2Silicij120 - 29 (201 - 299)čelici za cementaciju
3Mangan130 - 39 (301 - 399)čelici za poboljšanje
4Krom440 - 49 (401 - 599)alatni čelici
5Nikal450 - 59visokolegirani alatni čelici
6Volfram769 - 69posebna fizikalna svojstva
7Molbiden1470 - 79 (701 - 799)kemijski postojani čelici
8Vandij1780 - 89brzorezni čelici
9Ostali elementi90 - 99čelici za automate

 

Drugo mjesto u nazivu opisuje udio ugljika u čeliku (označavanje ugljičnih čelika), dok se kod legiranih čelika drugim mjestom definira drugi dominirajući element, a sukladno već prikazanoj tablici.

 

Trgovačko označavanje čelika

Trgovačko označavanje čelika ponešto se razlikuje u odnosu na prethodno opisano. Razlika je vidljiva u značenju brojeva u nazivu, a način imenovanja je isti.

Oznake čvrstoće mjerene su u MPa.

Oznaka prvog mjestaČvrstoćaOznaka ostalih mjestaOpis
0nema propisanih svojstva0 - 44negarantirana čistća
1do 320 45 - 79sadrži fosfor, sumpor, ugljik, silicij, mangan
2330 - 35080 - 99sadrži fosfor, sumpor, ugljik, silicij, mangan i dodatak za mikrolegiranje
3360 - 380101 - 449slobodno mjesto za nove čelike
4390 - 480451 - 799sadrži fosfor, sumpor, ugljik, silicij, mangan
5490 - 580801 - 999sadrži fosfor, sumpor, ugljik, silicij, mangan i dodatak za mikrolegiranje
6590 - 680
7690 - 780

 

Podijeli članak: