Održavanje strojeva za savijanje limova nužan je korak pri osiguranju kvalitetnog obratka. Kako bi se kvaliteta zadržala na maksimalnoj razini, a vjerojatnost nastanka kvara svela na minimum, potrebno je provesti ovih šest koraka.

 

Važnost pravilnog održavanja savijačice lima

Poznato je da održavanje strojeva pridonosi produljenju njihovog životnog vijeka. Pravilnim održavanjem pravovremeno se uočava istrošenost pojedinih dijelova čime se vrši prevencija eventualnih kvarova. Potrebu redovitog održavanja posebno je važno naglasiti kod strojeva koji izvode različite precizne operacije, a jedna od takvih operacija je i savijanje lima.

Pošto su današnje savijačice lima često opremljene različitom visokotehnološkom opremom ne treba posebno naglašavati kolika je važnost njezina pravilnog održavanja. U pravilu, postoji šest temeljnih stvari na koje treba obratiti pozornost kad su u pitanju savijačice:

  • Preventivni pregled okoline stroja
  • Provođenje mjera preventive
  • Provjera hidrauličnog sustava
  • Provjera mehaničkih komponenti savijačice
  • Preventivni pregled elektronike
  • Pregled žiga i matrice

Svaka od navedenih točaka, ako se na nju redovito obrati pozornost, uvelike utječe na performanse savijačice. Osim toga, pregledom spomenutih sustava sprječava se nastanak većih kvarova i duže vrijeme stajanja stroja.

 

Pravilno održavanje utječe na kvalitetu savijanja

Pravilno održavanje utječe na kvalitetu savijanja / © bystronic

 

Šest savjeta za održavanje savijačice lima

 

1. Pregled okoline stroja

Pregled okoline stroja preporučuje se u redovitim vremenskim intervalima pa čak i tijekom procesa rada. Naime, baš se tijekom rada mogu uočiti različita problematična područja koja bi mogla u određenom vremenu rezultirati nastankom kvara. Posebnu pozornost treba posvetiti nalijeganju žiga u matricu što direktno korelira kvalitetu i preciznost savijanja. Uz to, preporučuje se i provjera upravljačkih komandi stroja kako bi se na istima uočili nedostatci.

 

2. Preventivne mjere

Troškovi preventive su uvijek manji od troškova koji mogu nastati zbog potrebe otklanjanja kvara. Preventivne mjere zato uključuju sve aktivnosti usmjerene na pregled hidrauličnih i mehaničkih sustava. U preventivne mjere se ujedno ubrajaju i testovi senzora te sve druge vrste testova.

 

3. Provjera hidrauličnog sustava

Hidraulični sustav predstavlja srce svake savijačice. Nužno je redovito pregledavati sve hidraulične vodove, posude pod tlakom, viskozitet ulja itd. Posebnu pozornost treba posvetiti eventualnim prljavštinama koje bi na ovaj ili onaj način mogle utjecati na ovaj vrlo osjetljiv sustav, a koji direktno korelira kvalitetu savijanja lima.

 

4. Pregled mehaničke opreme

Svaka savijačica lima posjeduje specifične mehaničke dijelove poput klipova, cilindara itd. S vremenom i  opterećenjem ovakvi mehanički dijelovi mogu pokazati znakove zamora. Nesumnjivo je kako je baš mehanička oprema ta koja utječe na preciznost savijanja lima, a što je direktno povezano s kvalitetom.

 

5. Provjera elektroničke opreme

Elektronička oprema je treći najvažniji element svake savijačice. Pomoću elektroničkih komponenti upravlja se savijanjem lima, a pojedine komponente, poput ventilatora, utječu na druge mehaničke i hidraulične komponente. Nužno je provjeriti sve vodiče električne energije i eventualna oštećenja odmah otkloniti.

 

6. Provjera žiga i matrice

Kako bi povećali preciznost savijanja lima brojni operateri često oštre žig. Međutim, oštrenjem žiga se, uz povećanje preciznosti savijanja, utječe i na njegov životni vijek. Nadalje, svaki žig treba držati podalje od svih vrsta prljavština i masti čime se direktno utječe na preciznost žiga.


 

Podijeli članak: