Savijanje lima postaje automatizirano

Savijanje lima postaje automatizirano

Automatizacija u industriji poprima sasvim novu dimenziju. Uz strojeve koji vrše operacije sastavljanja, u proizvodne pogone na mala vrata ulaze i automatizirani strojevi za savijanje lima. Javlja li se novi trend?
Saznajte više
10 savjeta za savijanje aluminija

10 savjeta za pravilno savijanje aluminija

Kako bi kvaliteta savinutog aluminija bila što bolja svaki operater mora obratiti pozornost na nekoliko ključnih parametara prilikom savijanja. Donosimo deset savjeta koji će vam pomoći da pozicije od aluminija koje trebate saviti budu čim kvalitetnije urađene.
Saznajte više
Tehnike i načini za savijanje limova

Tehnike i načini za savijanje limova

Rezanje i savijanje limova dvije su najčešće operacije u obradi lima. Napredak tehnologije sa sobom donosi i nove metode savijanja. Postavlja se pitanje, koja je metoda najbolja za savijanje lima?
Saznajte više
Princip rada strojeva za savijanje limova

Princip rada strojeva za savijanje limova

Strojevi za savijanje limova razlikuju se ovisno o vrsti savijanja koje izvode, kutno ili profilno. Međutim, u osnovi svaki stoj za savijanje radi na sličnom principu. Doznajte više o principima rada i mogućnostima strojeva za savijanje limova.
Saznajte više
Savijanje lima - podjele i principi

Osnovne vrste i tehnike savijanja lima

Savijanje lima se, uz rezanje, ubraja u najčešće operacije obrade. Ovisno o željenom obliku lima, razvijene su različite vrste savijačica, odnosno tehnika savijanja. Provjerite što sve morate znati o savijanju lima.
Saznajte više
savijanje limova

Obrada limova savijanjem

Savijanje lima jedan je od najvažnijih postupaka u procesu prerade limova. Danas su razvijene brojne metode savijanja, a koje ovise o zahtjevima koji se tiču krajnjeg izgleda proizvoda.
Saznajte više
Savijanje limova

Principi savijanja limova

Savijanje limova je postupak obrade metala bez skidanja strugotine, kod kojeg se u poprečnom presjeku unutrašnji dio skraćuje i opterećen je na tlak, dok se vanjski dio produljuje i opterećen je na vlak.
Saznajte više