Obrada metala deformiranjem, a to znači oblikovanjem pri čemu na osnovnoj sirovini ne dolazi do odvajanja čestica, popularna je metoda u industriji obrade metala. Istaknut primjer je obrada lima savijanjem.

 

Obrada metala deformiranjem

Obrada metala deformiranjem, a to znači oblikovanjem pri čemu na osnovnoj sirovini ne dolazi do odvajanja čestica, predstavlja metodu oblikovanja radi postizanja željenog oblika metala. U industriji se primjenjuju brojne metode obrade metala postupkom deformiranja. Pritom početni volumen i masa sirovine zadržavaju svoje vrijednosti, dok joj se svojstva i oblik mijenjaju. Primjenom mehaničke energije na osnovnu sirovinu te uslijed velikih naprezanja dolazi do plastičnih deformacija. Pritom se primjenjuju različiti industrijski postupci kako bi se dobila odgovarajuća fizička i mehanička svojstva.

Upravo ovakvi industrijski postupci predstavljaju neke od najstarijih i najzastupljenijih procesa. Danas na ovakvu vrstu obrade metala otpada preko 85% ukupno proizvedenog čelika te preko 90% obojenih metala i njihovih legura.

Postupci oblikovanja deformiranjem jedni su od najstarijih i najzastupljenijih postupaka. Danas se deformiranjem prerađuje preko 85% ukupno proizvedenog čelika i preko 90% obojenih metala i njihovih legura.

 

Karakteristike lima

Lim je metalni poluproizvod koji nema veliku debljinu i oblikovan je proizvodnim postupkom obrade deformiranjem. Najčešće se obrađuje postupkom valjanja metala u tanke i ravne dijelove. Tipovi limova dijele se prema debljini te prema industrijskom namjeni pa tako razlikujemo: konstrukcijske limove, brodske limove, automobilske limove, kotlovske limove te transformacijske limove.

Limovi se prema vrsti dijele na: crni lim (čelični lim), bijeli lim (prevučen slojem kositra), pocinčani lim (prevučen slojem cinka), platinirani lim (višeslojni proizvod), dekapirani lim.

Savijanje lima  podrazumijevaja primjenu sile na lim radi promjene njegove geometrije. Pritom dolazi do plastične deformacije materijala. U daljnjem tekstu detaljnije ćemo upoznati obradu lima savijanjem.

 

Obrada lima savijanjem: postupak i vrste

Savijanje lima predstavlja postupak slobodnog kovanja koji dovodi do kombinacije tlačno-vlačnog naprezanja. Obrada lima savijanjem jedna je od najčešće primjenjivanih tehnika obrade lima. U najvećem obliku slučajeva provodi se u hladnom stanju, dok je za savijanje debelih limova, teških profila i debelih cijevi industrijski postupak potrebno provesti u toplom stanju. Savijanjem lima na njegovoj površini javljaju se tlačna i vlačna naprezanja.

Postupak kutnog savijanja lima može se podijeliti u ovisnosti o konstrukciji alata na: savijanje lima u kalupu i slobodno savijanje. U oba se slučaja na gornjem dijelu stroja primjenjuje žig određenog oblika koji se spušta na lim i tako ga oblikuje. Razlika je u tehničkom i funkcionalnom rješenju donjeg dijela. Pri savijanju u kalupu najčešći oblici su U, V i Z savijanje.

Kod slobodnog savijanja lim ne dodiruje stijenke matrice, već se oslanja na njezine rubove.

Ključna prednost ove tehnološke obrade jest velika fleksibilnost s obzirom na to da je bez primjene alata za savijanje moguće dobiti bilo koji kut savijanja između otvora matrice. Istovremeno je potrebna niža sila pri opterećenju zahvaljujući čemu je i


 

Podijeli članak: