Mjerenje savinutog lima jedan je od načina na koji se može utvrditi postoje li odstupanja od zadanih dimenzija. Za dobro mjerenje i savršeno savijanje jedino što je potrebno je malo truda i inovativnosti.

 

Mjerenje preciznosti savijanja lima postaje imperativ

Jedna od glavnih operacija u kojoj se lim oblikuje za ugradnju na za to predviđenu poziciju, nesumnjivo je savijanje lima.

Međutim, savijanje lima kao takvo sa sobom donosi i niz proračuna na temelju kojih će se isto izvršiti.

Osim toga, vrlo je važno da nakon savijanja savinuti komad bude podvrgnut mjerenju kako bi se utvrdila moguća odstupanja.

To je od iznimne važnosti u situacijama u kojima se radi o velikoj seriji istih savijanja. Kod takvih serija se u pravilu vrši uzorkovanje na temelju kojeg se utvrđuje je li i u kojoj mjeri je došlo do odstupanja.

Odstupanje se u pravilu definira nacrtom. Međutim, odstupanje kao takvo može biti pitanje oko kojeg će se uvijek lomiti koplja.

Jedan od glavnih razloga za to mogućnost je pogreške prilikom računalne izrade nacrta, odnosno njegovog prijenosa u savijačicu.

Nadalje, ono što je važno napomenuti je kontekst odstupanja. Velika je razlika između odstupanja od petine milimetra u metalnoj kutiji malih dimenzija i nekom od dijelova za željeznički vagon.

 

Mjerenje kutova kod savinutih limova

Kod savinutih limova kutovi se mogu mjeriti na dva osnovna načina: mjerenjem vrha kuta i mjerenjem unutrašnjeg radijusa. Mjerenje vrha se može svrstati u subjektivna mjerenja i gotovo da ne postoji specijalizirani alat pomoću kojeg se ono može vršiti. U pravilu svaki operater, odnosno inženjer ima svoj pristup mjerenju koji se može znatno razlikovati. Međutim, za preciznija mjerenja preporučuje se korištenje potonje tehnike za koju su razvijene i posebne formule.

 

Mjerenje rubova

Izvođenje rubova se može razlikovati, a što ovisi o operateru i njegovom umijeću upravljanja savijačicom. Neki od operatera preferiraju jedan način izvođenja koji kombinira nešto jači pritisak žiga dok drugi koriste nešto slabiji pritisak. Međutim, sve tehnike daju isti rezultat koji se može mjeriti kako je prikazano na slici.

Mjerenje preciznosti savijanja lima

 

Mjerenje neparalelnog oboda

Mjerenje neparalelnog oboda po ničemu se ne razlikuje od mjerenja ostalih parametara savijanja. Naravno kako bi se posao olakšao nužno je imati odgovarajući alat. Prilikom ovakvog mjerenja nužno je obratiti pozornost na dobro postavljanje mjernog instrumenta kako ne bi došlo do pogrešnog očitanja. Primjer kako mjeriti neparalelni obod prikazan je na slici ispod.

Mjerenje neparalelnog oboda

 

Što je još važno znati kad je u pitanju mjerenje savinutih limova?

Nužno je osigurati što je moguće više informacija operateru koji vrši savijanje. Isto tako, nacrti za savijanje moraju biti što detaljniji i precizniji što će direktno korelirati s dobrim i kvalitetnim savijanjem.

Uz malo truda i točne informacije savinuti lim može poprimiti savršeno zdanje.


 

Podijeli članak: