Premda je u praksi moguće čuti kako se ova dva pojma međusobno poistovjećuju, u ovome članku upoznat ćemo se s osnovnim karakteristikama metalnih cijevi te profila jer postoje ključne razlike koje je važno znati.
Saznajte više