Europske institucije koje su zadužene za kvalitetu normom su definirale način označavanja čelika. O kakvoj se normi radi i kako se označava čelik pročitajte u nastavku.

 

Označavanje čelika prema EN normi 10027

Europska norma donosi se u sklopu institucija kvalitete u Europi, a koji se sastoji od više institucija, od koje su tri najvažnije:

Za normizaciju čelika zadužena je Europski odbor za norme, a ista je definirana normom EN 10027-1 koju možete pronaći ovdje.

O hrvatskim institucijama kvalitete koje su zadužene za normizaciju i kvalitetu već smo prije pisali i više informacija o ovoj temi možete pronaći na ovom linku.

 

Kako se označava čelik sukladno EN 10027-1 normi?

U pravilu, označavanje čelika se može, sukladno već spomenutoj normi, podijeliti na označavanje:

  • prema svojstvima čelika (mehaničkim i fizičkim svojstvima, odnosno namjeni)
  • prema sastavu (od kojih se kemijskih elemenata čelik sastoji)

Oznaka čelika se sukladno normi sastoji od tri dijela, a koja su prikazana slikom

Označavanje čelika prema EN normi

Označavanje čelika prema EN normi

 

Čemu služi glavna oznaka?

Glavna oznaka definira svojstva čelika, čvrstoću čelika mjerenom MPa (Mega Paskali) i svrhu primjene čelika. U tablici su vidljive glavne oznake sukladno EN 10027-1 normi.

OznakaOpis
SKonstrukcijski čelik
PČelik za posude pod tlakom
LČelik za cjevovode
EČelik za upotrebu u strojogradnji
HPlosnati proizvodi (hladno valjani)
RČelici za izgradnju tračnica
CUgljični čelik
nLegirani čelici (1% mangana uz maseni dio ostalih elemenata manji od 5%)
XLegirani čelici s više od 5% masenog udjela elementa za legiranje
HSBrzorezni čelici
GČelični lijev
nnnGranica razvlačenja

Što je definirano dodatnom oznakom?

Postoji više različitih funkcija koje ima dodatna oznaka. Sve funkcije se mogu razvrstati u tri kategorije:

  • udarni rad loma
  • toplinska obrada
  • područje primjene

Sve oznake definirane normom nalaze se u tablici.

Tablica udarnog rada loma

OznakaUdarni lomTemperatura
JR2720
KR4020
LR6020
J0270
K0400
L0600
J227-20
K240-20
L260-20
J327-30
K340-30
L360-30
J427-40
K42740
L460-40
J527-50
K540-50
L560-50
J627-60
K640-60
L660-60

Tablica  podjele toplinske obrade

OznakaOpis
AČelici otvrdnuti izlučivanjem
MTermomehanički valjani čelici
NNormizacijski žarani (valjani) čelici
QPoboljšani čelici
GDruge karakteristike

Tablica područja primjene

OznakaOpis
CHladno obradivi čelici
DČelici za vruče uranjanje
EČelici za emajliranje
FČelici za kovanje
HČelici za visoku temperaturu
LČelici za nisku temperaturu
O Čelici za primjenu na moru
PČelici za žmurje
RČelici za sobnu temperaturu
SČelici za brodogradnju
TČelici za cijevi
WČelici otporni na atmosferu
XČelici za nisku i visoku temperaturu

Za što se upotrebljava treća oznaka?

Trećom oznakom definiraju se posebna svojstva čelika, odnosno proizvoda koju isti može imati. Jednako kao i treća oznaka, funkcije treće oznake mogu se svrstati u tri kategorije:

  • posebni zahtjevi
  • oznake prevlake
  • oznake obrade

Sve oznake definirane normom nalaze se u tablicama.

Tablica posebnih zahtjeva

OznakaOpis
+C Krupozrnati čelik
+F Sitozrnati čelik
+H Prokaljeni čelik
+ Z15najmanje suženje okomito na površinu 15%
+ Z25najmanje suženje okomito na površinu 25%
+Z35najmanje suženje okomito na površinu 35%

Tablica podjele prevlaka

OznakaOpis
+A Alumizirani čelik (plamen)
+CU Čelik presvućen bakrom
+Z Pocinčano (plamen)
+ZE Pocinčano (elektroliza)

Tablica podjele obrada

OznakaOpis
+A Meko žareni čelik
+C Hladno očvrsnuti čelik
+Q Kaljeni čelik
+ST Čelik žaren u otopini
+T Popušteni čelik

 

Podijeli članak: