Postoje stanovite ekonomske razlike između danas najčešće upotrebljavanih tehnika rezanja metala. Kako bi se ekonomska analiza uopće mogla provesti, važno je sve komponente troškova svih tehnika prikazati tablicom. Koja je tehnika rezanja najskuplja?

 

Najčešće vrste rezanja metala

Danas na tržištu postoje različite tehnike, odnosno vrste rezanja metala. Međutim, postoje tri najvažnije i najčešće upotrebljavanje tehnike rezanja:

Osim spomenutih tehnika, treba spomenuti i vodeno rezanje koje svoju primjenu ima za specifične operacije rezanja. Pošto svaka od tehnika rezanja ima svoje specifičnosti, prednosti i nedostatke, glavno pitanje koje se postavlja prije početka projekta rezanja je cijena. U nastavku donosimo ekonomsku usporedbu rezanja nabrojenim tehnikama.

 

Važnost troškova kod odabira tehnike rezanja metgala

Govoreći o troškovima s ekonomskog stajališta postoje fiksni, varijabilni i fiksno-varijabilni troškovi. Svaki od spomenutih troškova ima svoje karakteristike i trendove. Međutim, ono što je zanimljivo gledajući kroz prizmu metalurgije je njihovo ponašanje u procesu rezanja.

Neizostavni trošak svake tehnike rezanja je održavanje, odnosno pravovremeni preventivni pregledi. Ovakvim pregledima ne samo da se povećava kvaliteta reza, već se utječe i na neželjene troškove koji mogu nastati kao rezultat lošeg održavanja opreme. Osim tog, svaka od tehnika rezanja ima stavku koja se može opisati kao varijabilna komponenta, a koja ovisi o opterećenju, odnosno materijalu koji se reže.

Kad se govori o troškovima ne smije se zaboraviti ni izravan rad operatera koji upravlja rezačem, odnosno količina rezanih komada.

 

Tablica troškova

Procjena ekonomske analize spomenutih tehnika rezanja dana je u tablici ispod. Važno je napomenuti kako se neki od parametara mogu razlikovati od tvrtke do tvrtke, odnosno o tržišnim cijenama resursa koji su potrebni za provedbu rezanja.

Tehnika Plazma rezanje Lasersko rezanje Rezanje kisikom
Trošak plinova 4,08 €/h 7 €/h 3,7 €/h
Trošak električne energije 8,1  €/h 7,5 €/h
Prosječno vrijeme rada na godinu 1600 h 1600 h 1600 h
Amortizacija 27.000 €/godišnje 38.000 €/ godišnje 5.000 €/godišnje
Trošak osiguranja 6.750 €/godišnje 9.500 €/godišnje 1.250 €/godišnje
Trošak održavanja 5.400 €/godišnje 7.600 €/godišnje 1.000 €/godišnje
Trošak rada 7.46 €/h 8.77 €/h 7.57 €/h
Ukupni trošak plinova 0.0175 €/h 0.0462 €/h 0.055 €/h
Potrošnja energije po satu 139,53 W/h 90,91 W/h 40 W/h
Cijena rezanja po metru 0.055 €/m 0,1 €/m 0.19 €/m
Ukupni trošak rezanja 7.66 €/m 9,16 €/m 7.75 €/m

 

Koja je najbolja tehnika rezanja metala?

Prilikom odabira tehnologije rezanja metala, osim cijene vrlo je važno uzeti u obzir i kvalitetu rezanja. Može se dogoditi da odabirom jeftine tehnike rezanja rez nema dovoljnu kvalitetu pa ga je potrebno dodatno obraditi.  Sukladno tablici i procjeni troškova rezanja, optimalna tehnika rezanja je lasersko rezanje čiju smo kvalitetu već prije naglašavali.


 

Podijeli članak: