Kako bi kvaliteta savinutog aluminija bila što bolja svaki operater mora obratiti pozornost na nekoliko ključnih parametara prilikom savijanja. Donosimo deset savjeta koji će vam pomoći da pozicije od aluminija koje trebate saviti budu čim kvalitetnije urađene.

 

Na što treba obratiti pažnju prilikom savijanja aluminija

Obrada lima savijanjem predstavlja drugu najvažniju tehniku obrade lima koja dolazi odmah nakon rezanja. Za savijanje limova koriste se strojevi za savijanje, a koji mogu funkcionirati na dva principa: kutnom i kružnom savijanju.

O principima rada savijačica lima, između ostalog koje se koriste i za savijanje aluminija, već smo pisali ranije.

Nesumnjivo je kako savijanje lima predstavlja temeljni postupak pri izradi strojnih dijelova i prethodi drugim tehnikama obrade metala poput brušenja, zaštite od korozije itd.

Međutim, kako bi obrada aluminijskog lima savijanjem bila što bolja i kvalitetnija nužno je pridržavati se određenih pravila.

Savijanje lima - primjer modela

Savijanje aluminija predstavlja zahtjevan proces koji iziskuje preciznost i stručnost

 

 

Pridržavanje ovih deset savjeta čini savijanje aluminija kvalitetnijim

 

1. Obratite pozornost na svojstva materijala

Jedan od prvih postupaka prije početka savijanja aluminija je utvrđivanje njegovih plastičnih svojstava. Različite legure aluminija imaju različitu čvrstoću koja može uvjetovati silu koju je nužno upotrijebiti za savijanje.

 

2. Obratite pozornost na boranje

Prilikom obrade aluminijskog lima savijanjem mogu se pojaviti bore na mjestu savijanja što može savinuti komad učiniti neupotrebljivim. Operater koji radi na savijačici mora biti svjestan da upotreba prevelikog pritiska može rezultirati oštećenjem. Kako bi se izabrao optimalni pritisak savijanja nužno je ispitati i istražiti svojstva materijala, a što je objašnjeno u prvom savjetu s liste.

 

3. Izbjegavajte upotrebu uskih žigova

Upotrebom žiga čiji je promjer sličan ili isti debljini savijanog aluminija može prevenirati nepravilno savijanje, odnosno proboj neutralne osi savijanog lima.

 

4. Obratite pozornost na širenje i pucanje

Prilikom savijanja aluminijskog lima, a posebice kod savijanja pod malim kutom, može se pojaviti neželjeno širenje i pucanje. Iz tog razloga operater mora optimirati parametre savijanja sukladno promjeru kuta unutrašnjeg savijanja, debljini savijanog lima i korištenom žigu.

 

5. Nabor ne može kompenzirati elastičnosti

Kao što je poznato svaki metal ima određenu dozu elastičnosti koja ga vraća u prvobitno stanje nakon savijanja. Kako bi se tome doskočilo često se upotrebljava drugačiji kut savijanja čiji se iznos razlikuje ovisno o elastičnosti materijala, a što može izazvati nabor. Primjerice, savijanje pod kutom od 88 stupnjeva daje krajnji kut savijanja od 90 stupnjeva zbog elastičnosti materijala.

 

6. Obratite pozornost na kutno odstupanje

Prilikom savijanja aluminijskog lima, a kao što je bilo spomenuto u prethodnoj točci, često se pokušava uskladiti kut savijanja s elastičnosti. Međutim, u nekim slučajevima često je potrebno povećati kut savijanja za manje od jednog stupnja. Jedan od načina kako to izvesti je oblaganje žiga pomoću vinila. Ovo ni na koji način neće oštetiti materijal, a pomoći će kod savijanja.

 

7. Obratite pozornost na odabir širine kalupa

Širina i oblik kalupa definira oblik savijenog lima. Kako bi se odabrao što je moguće bolji kalup preporučuje se korištenje formule: 3.429435 x (2 x debljina materijala koji se savija). Proračun dobre širine kalupa posebno je važan kod materijala čija je debljina znatno veća u odnosu na radijus savijanja.

 

8. Podešavanje stroja za savijanje lima

Kako bi savijanje aluminija bilo izvedeno što kvalitetnije nužno je provesti optimiziranje, odnosno podešavanje stroja. Preporučuje se centriranje žiga tako da on dobro naliježe na kalup. Isto tako, preporučuje se izvođenje testnog savijanja prilikom izrade veće serije istih pozicija.

 

9. Obratite pozornost na proračune

Proračuni savijanja uvelike olakšavaju proces. Proračuni, uz proračun širine kalupa, uključuju i proračune vezane uz elastičnost, odnosno kut savijanja prije popuštanja sile pritiska.

 

10. Obratite pozornost na performanse stroja za savijanje

Moderni strojevi za obradu savijanjem imaju svoja ograničenja koje svaki operater mora biti svjestan. Jedno od takvih ograničenja je i maksimalna sila pritiska na lim koji se savija. Ako se stroj preoptereti mogu nastati velika oštećenja na njegovim dijelovima, odnosno limu.


 

Podijeli članak: