Rukovoditelj proizvodnje

Proizvodnja se dijeli na šest međusobno povezana segmenta koji se prate kao profitni centri: Lasersko rezanje, Vodeno rezanje, Plazma i autogeno rezanje, Rezanje cijevi i profila, Savijačica, Strojobravarija i lakiranje.

Glavni zadaci

 • sudjeluje u kreiranju poslovne strategije društva; sudjeluje u predlaganju, osmišljavanju, istraživanju mogućnosti, postavljanju, planiranju, organizaciji, realizaciji strateških razvojnih projekata društva u mjeri i okvirima definiranim od strane Uprave društva
 • izrađuje plan aktivnosti organizacijske jedinice kao dio godišnjeg poslovnog plana Društva; izrađuje tjedne planove i dnevne rasporede izvršenja radnih naloga; najkasnije do kraja radnog dana izrađuje precizan dnevni plan aktivnosti za slijedeći dan
 • odlučuje o organizaciji izvršenja zadaća organizacijske jedinice za koju je zadužen;; organizira izvršenje rasporeda radnih naloga; u slučaju odstupanja i problema korektivno djeluje
 • vodi izvršenje zadaća organizacijske jedinice u skladu s važećim zakonima i propisima te internim procedurama
 • pod nadzorom direktora odlučuje o kadrovskim pitanjima organizacijske jedinice (izbor kadrova, motiviranje, praćenje i ocjenjivanje, uspješnost, nagrađivanje podređenih) te potiče timski rad i suradnju
 • vodi evidenciju rada zaposlenika i evidenciju rada strojeva te o istome izvješćuje direktora
 • kontinuirano kontrolira izvršenje planiranih poslova organizacijske jedinice; kontrolira kvalitetu proizvoda sukladno internoj proceduri, prema potrebi poduzima korektivne mjere i o rezultatima izvješćuje nadređenog
 • osigurava da se proizvodnja odvija sukladno važećim propisima i mjerama zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 • utvrđuje potrebe vezano za rezervne dijelova strojeva i alat te iste prema potrebi nabavlja i naručuje
 • izvješćuje djelatnike Prodaje i Tehničke pripreme rada a prema potrebi izravno kupce o fazi izvršenja radnih naloga, eventualnim problemima i sl.; održava odnose povjerenja i kvalitetne suradnje s kupcima
 • kontinuirano se stručno usavršava u području svoga rada
 • o svome radu redovno izvješćuje neposredno nadređenog
 • obavlja i ostale poslove prema nalogu nadređenog

Glavne odgovornosti

Voditelj proizvodnje
 • ekonomičnost Proizvodnje (R/P)
 • kvaliteta Proizvodnje (R/P)
 • zadovoljstvo klijenata
 • obavljanje poslova u skladu s pravilima struke, važećom zakonskom regulativom, internim procedurama i vrijednostima Društva

Očekivanja

 • 7. stupanj po HKO (Hrvatski klasifikacijski okvir), tehnički smjer (poželjno je strojarstvo); visoki linijski rukovoditelj
 • Najmanje 3 godine iskustva u području strojne obrade metala ili srodnoj djelatnosti (organizacija rada proizvodnje)
 • Rukovoditeljsko iskustvo
 • Proaktivnost, savjesnost i sklonost timskom radu
 • Razvijene analitičke sposobnosti i usmjerenost na rezultat
 • Znanje jednog svjetskog jezika minimalno EU stupanj B1.
 • Odlično poznavanje Office paketa
 • Opća inteligencija minimalno u granicama gornjeg prosjeka
 • Emocionalna stabilnost, savjesnost, socijabilnost, discipliniranost
 • Vozački ispit B kategorije.

Naša ponuda

 • Rad na odgovornoj poziciji u inovativnoj, brzorastućoj, regionalno orijentiranoj kompaniji
 • Poticajno radno okruženje i kontinuirano stručno usavršavanje
 • Fleksibilnost – mogućnost kliznog radnog vremena
 • Ravnoteža poslovnog i privatnog, poštujemo Vaše vrijeme
 • Primanja iznad prosjeka tržišta rada

O nama

LASER INŽENJERING je izrazito proaktivna tvrtka specijalizirana za strojnu obradu metala u procesu brzog organizacijskog i tehnološkog rasta i promjena koje su rezultat investicija u proizvodni pogon opremljen trenutno najsuvremenijim strojevima za obradu metala. Ovim promjenama tvrtka nastoji osigurati svoju konkurentnost na tržištu izvan Republike Hrvatske te postati vodeći regionalni izvoznik u branši. 

Snažno smo usmjereni na kvalitetu i zadovoljstvo naših kupaca te na kontinuirano poboljšavanje naših usluga i proizvoda.

Pridružite se našoj tvrtki i rastite zajedno s nama