Rukovoditelj nabave

Poslovi nabave uključuju praćenje odnosa ponude i potražnje roba i usluga na tržištu, pronalazak potencijalnih dobavljača, izradu upita potencijalnim dobavljačima, zaprimanje i analizu ponuda postojećih i potencijalnih dobavljača; pregovore s potencijalnim i postojećim dobavljačima u svrhu postizanja najpovoljnijih komercijalnih uvjeta, odabir najpovoljnijih dobavljača, naručivanje robe, upravljanje zalihama.

Glavni zadaci

 • sudjeluje u kreiranju poslovne strategije društva; sudjeluje u predlaganju, osmišljavanju, istraživanju mogućnosti, postavljanju, planiranju, organizaciji, realizaciji strateških razvojnih projekata društva u mjeri i okvirima definiranim od strane Uprave društva
 • izrađuje plan aktivnosti organizacijske jedinice kao dio godišnjeg poslovnog plana Društva
 • odlučuje o organizaciji izvršenja zadaća organizacijske jedinice za koju je zadužen
 • vodi izvršenje zadaća organizacijske jedinice u skladu s važećim zakonima i propisima te internim procedurama
 • pod nadzorom direktora odlučuje o kadrovskim pitanjima organizacijske jedinice (izbor kadrova, motiviranje, praćenje i ocjenjivanje, uspješnost, nagrađivanje podređenih) te potiče timski rad i suradnju
 • kontinuirano prati odnos ponude i potražnje roba i usluga na tržištu
 • pronalazi potencijalne dobavljače, prema potrebi izrađuje upite potencijalnim dobavljačima, zaprima i analizira ponude postojećih i potencijalnih dobavljača; pregovara s potencijalnim i postojećim dobavljačima u svrhu postizanja najpovoljnijih komercijalnih uvjeta, odabire najpovoljnije dobavljače
 • dnevno pregledava evidenciju internih narudžbi materijala sukladno internoj proceduri, naručuje robu od dobavljača; nadzire dostavu robe od skladišta dobavljača do skladišta Društva u slučaju da dobavljači samostalno dostavljaju robu te prema potrebi korektivno djeluje; organizira internu dostavu robe od strane skladišta dobavljača do skladišta Društva u slučaju da je potreban interni transport; izrađuje primke u sustavu; dostavlja primke u skladište (ukoliko to informatički sustav omogućuje radnju obavlja digitalno tj. bez papira); u slučaju da materijal nije dobavljiv o istome izvješćuje internog naručitelja
 • kontinuirano se stručno usavršava u području svoga rada
 • o svome radu redovno izvješćuje neposredno nadređenog
 • obavlja i ostale poslove prema nalogu nadređenog

Glavne odgovornosti

Voditelj nabave
 • % pravovremeno pribavljenog materijala (R/P)
 • suodgovoran za RUC u apsolutnom iznosu (R/P)
 • obavljanje poslova u skladu s pravilima struke, važećom zakonskom regulativom, internim procedurama i vrijednostima Društva

Očekivanja

 • 7. stupanj po HKO (Hrvatski klasifikacijski okvir), tehnički ili ekonomski smjer; visoki linijski rukovoditelj
 • Najmanje 3 godine iskustva u nabavi u području strojne obrade metala ili srodnoj djelatnosti (organizacija rada proizvodnje)
 • Voditeljsko iskustvo
 • Proaktivnost, savjesnost i sklonost timskom radu
 • Razvijene analitičke sposobnosti i usmjerenost na rezultat
 • Znanje jednog svjetskog jezika minimalno EU stupanj B1.
 • Odlično poznavanje Office paketa
 • Opća inteligencija minimalno u granicama gornjeg prosjeka
 • Emocionalna stabilnost, savjesnost, socijabilnost, discipliniranost
 • Vozački ispit B kategorije.

Naša ponuda

 • Rad na odgovornoj poziciji u inovativnoj, brzorastućoj, regionalno orijentiranoj kompaniji
 • Poticajno radno okruženje i kontinuirano stručno usavršavanje
 • Fleksibilnost – mogućnost kliznog radnog vremena
 • Ravnoteža poslovnog i privatnog, poštujemo Vaše vrijeme
 • Primanja iznad prosjeka tržišta rada

O nama

LASER INŽENJERING je izrazito proaktivna tvrtka specijalizirana za strojnu obradu metala u procesu brzog organizacijskog i tehnološkog rasta i promjena koje su rezultat investicija u proizvodni pogon opremljen trenutno najsuvremenijim strojevima za obradu metala. Ovim promjenama tvrtka nastoji osigurati svoju konkurentnost na tržištu izvan Republike Hrvatske te postati vodeći regionalni izvoznik u branši. 

Snažno smo usmjereni na kvalitetu i zadovoljstvo naših kupaca te na kontinuirano poboljšavanje naših usluga i proizvoda.

Pridružite se našoj tvrtki i rastite zajedno s nama