Jačanje tržišne pozicije poduzeća Laser Inženjering d.o.o. unapređenjem poslovnih procesa korištenjem novih IKT rješenja

Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2 te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.


NAZIV KORISNIKA: LASER INŽENJERING d.o.o.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.19.0271

Razdoblje provedbe projekta: 06.07.2020. – 06.02.2021.

Kontakt osobe za više informacija: Ivana Deverić
Kontakt e-mail: ivana.deveric@laser-ing.com

Link na stranicu: https://strukturnifondovi.hr
Link na stranicu: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Kratak opis projekta:

Cilj projekta je doprinijeti povećanoj gospodarskoj aktivnosti i konkurentnosti tvrtke Laser Inženjering d.o.o. kroz uvođenje informacijske tehnologije. Navedeno će se postići ulaganjem u nabavu i implementaciju ERP softverskog sustava koje će objediniti sve procese unutar tvrtke i omogućiti komunikaciju u stvarnom vremenu nastanka poslovnog ili procesnog događaja, čime će porasti produktivnost, otvaranje novih radnih mjesta (uz očuvanje sadašnjih) te bi porasli prihodi od izvoza i prodaje

Rezultati projekta:

R1: Povećani prihod od prodaje za 49%
R2: Povećani prihod od izvoza za 49%

R3: Produktivno ulaganje: porast zapošljavanja – 2 nova djelatnika
R4: Očuvanje radnih mjesta

R5: Konstantna kontrola kvalitete uz pomoć moderne tehnologije

R6: Ušteda u vremenu za 10 puta

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća Laser Inženjering d.o.o. potenciranim razvojem poslovanja kroz potpunu optimizaciju poslovnih procesa proizvodnje. Da bi se ostvario opći cilj potrebno je izvesti određene specifične ciljeve koji će u konačnici rezultirati zacrtanim outputima;

– povećanje učinkovitosti i produktivnosti poboljšanjem poslovnih sustava

– rast konkurentske pozicije povećanjem informacijsko-komunikacijske opremljenosti

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 427.153,00 kn

UKUPAN IZNOS POTPORE: 273.377,92 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Dokumentacija

1. Obavijest o nabavi
preuzmi
2. Poziv na dostavu ponuda
preuzmi
3. Poziv za objavu
preuzmi
4. Pitanja & odgovori
preuzmi
5. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
preuzmi
6. Odluka o odabiru ponude
preuzmi
7. Održavanje ERP sustava – Laser inženjering d.o.o
preuzmi
8. Održavanje ERP sustava-Laser Inženjering d.o.o. – Obavijest o nabavi
preuzmi
9. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
preuzmi
10. Odluka o odabiru ponude
preuzmi