Logo europska unija

Europski strukturni i investicijski fondovi

OP Konkurentnost i kohezija

JAČANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE LASER INŽENJERING d.o.o.

Opis projekta

LASER INŽENJERING d.o.o. ovim projektom želi riješiti problem rasta proizvodnih troškova uslijed zastoja na posluživanju laserskih rezača metala, zastoja pri istovaru repromaterijala i utovaru gotovih proizvoda. Nadalje, projektom se želi riješiti problem nemogućnosti ispunjenja stalne potražnje na tržištu za tehnologijom rezanja konstrukcijskih čelika debljina većih od 20 mm. Postojeća IT oprema nije u mogućnosti podržati daljnji razvoj poslovnih procesa tvrtke koje je potrebno neprestano poboljšavati.

Provedbom ovog projekta nabavit ćemo novi viličar nosivosti 3,5t i velikog kapaciteta pretovara čime ćemo smanjiti zastoje u proizvodnji, ubrzati proizvodni proces i posljedično smanjiti proizvodne troškove. Nabavom novog CNC stroja za plinsko rezanje metalnih ploča omogućit ćemo rezanje konstrukcijskih čelika debljine veće od 20 mm. Provedbom projekta nabavit ćemo i novu IT opremu kako bismo stvorili temelje za daljnji razvoj poslovnih procesa tvrtke koji traže stalna poboljšanja.

Projekt će omogućiti zapošljavanje 4 nova djelatnika za rad na radnim mjestima koja su potrebna za daljnji razvoj poslovanja tvrtke.

Ciljevi i očekivani rezultati

  • Povećati konkurentnost tvrtke LASER INŽENJERING d.o.o. u proizvodnji metalnih dijelova, ulaganjem u proširenje proizvodnih kapaciteta
  • Povećati ukupan broj zaposlenih za širenje proizvodnog asortimana
  • Doprinijeti daljnjem jačanju konkurentnosti tvrtke LASER INŽENJERING d.o.o. i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i metaloprerađivačkog sektora u RH

Ukupna vrijednost projekta: 563.781,60 kuna
Iznos koji sufinancira EU: (64,9999996 % od prihvatljivih troškova) 293.166,43 kuna
Razdoblje provedbe: listopad 2017. – ožujak 2018.

Kontakt osoba

Ivana Deverić
  ivana.deveric@laser-ing.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke LASER INŽENJERING d.o.o.
Dodatne informacije: www.strukturnifondovi.hr