Europski strukturni i investicijski fondovi

Logo europska unija

JAČANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE LASER INŽENJERING D.O.O. ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

Opis projekta

Tvrtka LASER INŽENJERING d.o.o. uspješno provodi projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti tvrtke Laser inženjering d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju.“, referentnog broja KK.11.1.1.01.0696

Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za bržu, produktivniju i pouzdaniju proizvodnja kroz uvođenje inovativnih metoda proizvodnje i organizacije poslovanja ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta čime će se povećati iskoristivost resursa i povećati otpornost poslovanja.

Više informacija o projektu

Ukupna vrijednost projekta: 1.566.191,93 €

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 1.136.501,59 €

Bespovratna sredstva: 535.087,67 €

Privatni doprinos: 601.413,92 €

Projekt je započeo 01.07.2021. te je kraj provedbe predviđen za 29 mjeseca, odnosno 01.12.2023.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga

Laser Inženjering d.o.o. će ovim projektom stvoriti preduvjete za bržu, produktivniju i pouzdaniju proizvodnja kroz uvođenje inovativnih metoda proizvodnje i organizacije poslovanja ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta čime će se povećati iskoristivost resursa i povećati otpornost poslovanja.

Ovim projektom Poduzetnik će:

  • Povećati prihod od prodaje
  • Povećati prihod od izvoza
  • Povećati broj zaposlenih

Kontakt osoba

Kontakt osoba za više informacija: Anđelko Kaščel, + 385 914222179

E-mail: andelko.kascel@laser-ing.com  

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Više informacija možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr