Okrugle šipke

Okrugle šipke

Kalkulator za izračun mase okrugle šipke

Količina:
Materijal:

Promjer – R (mm)
Dužina – L (mm)
Izračun mase (kg)

Okrugle čelične šipke se u najvećem broju slučajeva primjenjuju u izradi različitih oblika konstrukcija, odnosno izradi prirubnica, različitih elemenata s narezanim navojem, izradi matica i vijaka. U pravilu dolaze u okruglom obliku, izrađene od punog materijala. Međutim, uz okrugli oblik mogu poprimiti i neke specifične oblike.

Izrađuju se sukladno normama EN 10060, EN 10277, odnosno EN 10278. Prilikom izračuna, koristi se nekoliko karakterističnih veličina, dužina, promjer, materijal i količina.

Za izračun specifične težine koristi se formula:

formula za izračun mase okrugle šipke

Gdje je gustoća materijala određena materijalom od kojeg su šipke izrađene, π je konstanta, D je poprečni presjek, a L dužina šipke.

Šesterokutne šipke

Šesterokutne šipkeKalkulator za izračun mase šesterokutne šipke

Količina:

Materijal:

Širina – W (mm)

Dužina – L (mm)

Izračun mase (kg)

Šesterokutna čelična šipka je specifični oblik šipke koji najčešću primjenu nalazi u izradi konstrukcija, odnosno strojnih dijelova. U pravilu se dobiva na dva načina, vučenjem i valjanjem.

Za izračun težine koristi se formula oblika:

formula za izračun mase šesterokutne šipke

Gdje je gustoća materijala određena materijalom od kojeg su šipke izrađene, π je konstanta, D je poprečni presjek, a L dužina šipke.

Kružne cijevi

Kružne cijeviKalkulator za izračun mase kružne cijevi

Količina:

Materijal:

Vanjski promjer – R (mm)

Debljina stijenke – T (mm)

Dužina L (mm)

Izračun mase (kg)

Čelične cijevi jedan su od najupotrebljavanijih čeličnih proizvoda. Najčešću primjenu nalaze u rudarstvu, građevinarstvu, strojarstvu i brodogradnji. Osim što se koriste za prijenos svih vrsta fluida, često ih se upotrebljavaju kao konstrukcijski materijal za ograde, odnosno ukrašavanje objekata.

Međutim, zbog svojih dimenzija i oblika mogu predstavljati velik problem prilikom izvođenja logističkih operacija.

Za izračun mase u pravilu se koristi formula:

formula za izračun mase kružne cijevi

Gdje je R vanjski promjer, T debljina stjenki, L dužina, a π konstanta.

Kvadratne cijevi

Kvadratne cijevi

Kalkulator za izračun mase kvadratnih i pravokutnih profila

Količina:

Materijal:

Širina – W (mm)

Visina – H (mm)

Debljina – T (mm)

Dužina – L (mm)

Izračun mase (kg)

Šuplji profili (pravokutne cijevi) svoju najčešću primjenu imaju u građevinarstvu kao nosači, odnosno konstrukcijski materijal. Osim građevinarstva, upotrebljavaju se u strojarstvu, brodogradnji, auto-industriji i industriji zrakoplova. U pravilu se izrađuju na dva načina, hladnim i toplim oblikovanjem.

Za izračun mase kvadratne cijevi koristi se sljedeća formula:

Formula za izračun mase kvadratne cijevi

Gdje je A širina, T debljina stjenke, L dužina, a 0,00785 konstanta

Limovi

LimoviKalkulator za izračun mase lima

Količina:

Materijal:

Širina – W (mm)

Debljina – T (mm)

Dužina – L (mm)

Izračun mase (kg)

Čelični, ali i druge vrste limova, najupotrebljavaniji su materijal u današnjoj industriji. Osim što se koriste za izgradnju automobila, strojnih dijelova, dijelova brodova koriste se i za izradu različitih strojnih dijelova. U praksi, limovi većih poprečnih presjeka se nazivaju pločama.

Za izračun mase lima koristi se formula:

formula za izračun mase lima

Gdje je L dužina lima, W širina lima, a T debljina lima.