Lean proizvodnja i sve o njoj

Lean pristup u proizvodnji


Lean proizvodnja drugačiji je pristup filozofiji kvalitete koji uključuje stalno poboljšanje procesa i maksimalnu orijentiranost prema zahtjevima kupaca. Iako njegovi rezultati nisu vidljivi preko noći, Lean pristup ima nekoliko važnih blagodati za organizaciju.
Saznajte više