Elektrokemijska zaštita metala od korozije jedna je od najprimjenjivanijih zaštita za konstrukcije koje se nalaze izložene agresivnoj okolini. U praksi se upotrebljavaju dva načina zaštite, katodna i anodna.  Koja je razlika između njih?

 

Značaj korozivne zaštite

Korozija je jedan od velikih problema s kojim susreće današnja metalurgija. Osim što utječe na materijale, korozija je i veliki ekonomski problem. Razvojem znanosti i tehnologije pronađene su nove metode zaštite koje se svaku godinu dodatno usavršavaju. Međutim, od svih metoda zaštite jedna se ističe kao najbolja, a to je elektrokemijska zaštita.

Postoje dvije osnovne metode elektrokemijske zaštite:

  • Katodna zaštita
  • Anodna zaštita

Međutim, prije detaljnijeg objašnjenja spomenutih metoda, još nekoliko riječi o elektrokemijskoj zaštiti. Metal koji je elektrokemijski zaštićen od korozije drži se u pasivnom stanju. Metali koji se štite od korozije na ovaj način najčešće se upotrebljavaju u ukopanim i uronjenim konstrukcijama.

 

Katodna elektrokemijska zaštita

Katodna zaštita jedna je od najupotrebljavanijih metoda elektrokemijske zaštite. Danas su razvijene dva načina ovakve vrste zaštite:

  • Zaštita vanjskim izvorom struje – metal koji se želi zaštititi spaja se na negativni pol izvora istosmjerne struje
  • Zaštita žrtvovanom anodom – metal se spaja s materijalom koji je negativno nabijen nakon čega dolazi do otapanja anode, odnosno katodne zaštite

Neke od glavnih prednosti ovakve vrste elektrokemijske zaštite metala su:

  • Jednostavnost
  • Nema potrebe za čestim kontrolama
  • Nema ovisnosti o izvoru električne struje
  • Gotovo da nema utjecaja na konstrukcije uz konstrukciju koja se zaštićuje ovakvim načinom

Međutim, uz pozitivne strane postoji nekoliko negativnih. One se prvenstveno odnose na zagađivanje okoliša, odnosno primjenu u mikrookolini koja ima karakteristična svojstva (primjerice otpor, …).

 

Anodna zaštita metala

Princip anodne zaštite metala vrlo je sličan principu katodne zaštite. Postoje dva osnovna načina zaštite:

  • Zaštita istosmjernom strujom – istosmjerna struja djeluje pasivizirajuće na metal
  • Zaštita protektorom – zaštita se ostvaruje tako da se metal koji se želi zaštititi spaja s protektorom koji je u pravilu pozitivno nabijen

Anodna elektrokemijska zaštita ima uvelike manju primjenu u praksi u usporedbi s katodnom zaštitom. Tako se na primjer anodna zaštita najviše upotrebljava za pasivizaciju čelika, inoxa, aluminija, kroma te titana, odnosno njihovih legura.

Jedna od najčešćih primjena anodne zaštite od korozije je zaštita čelika koji se nalazi u agresivnoj sredini u kojoj prevladavaju kiseline.

 

Elektrokemijska zaštita metala u praksi

Elektrokemijska zaštita metala najčešće se susreće, kao što je bilo i spomenuto, u konstrukcijama koje se nalaze uronjene u vodu. Tu valja istaknuti praksu katodne zaštite pojedinih dijelova broda koji se nalaze stalno potopljeni u vodi. Tako se na primjer na dijelove kormila, odnosno na trupu broda postavljaju protektori koji zajedno s istosmjernom strujom štite trup od moguće pojave korozije.


 

Podijeli članak: