Profil managementa i ključnih zaposlenika

Marko Budanko

Marko Budanko (1983. god.) je diplomirao na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, smjer visokogradnja, te trenutno nastavlja školovanje na istom učilištu na stručnom diplomskom studiju, smjer građevinsko poduzetnišvo. Radno je iskustvo stekao kao projektni suradnik na poslovima projektiranja u graditeljstvu. Dobro se snalazi u autoCAD programu, susretljiv je u komunikaciji s klijentima i dobavljačima te pedantan u organizaciji rada odjela.

Područje rada u tvrtci

Marko je odgovoran za kontakt s kupcima i dobavljačima, zaprimanje i obradu upita, razrađivanje nacrta, izradu kalkulacija i slanje ponuda.

Strani jezici

Engleski jezik

Kontakt