Karakteristike i prednosti rezanja metala vodom

Rezanje metala vodom spada među nestandardne postupke obrade metala, koje se temelje na postupku mehaničkog odnošenja materijala. Na kojem principu radi rezanje vodom, koji se sve materijali mogu rezati, doznajte u ovom članku.
Saznajte više