U praksi se često događa da se čelik, željezo i metal izjednačuju. Međutim, postoje stanovite razlike između spomenutih materijala. Koje?
Saznajte više