Pravne informacije

Službeni podaci o poduzeću:

LASER INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju i usluge
Sisačka cesta 11
10020 Zagreb, Hrvatska

OIB: 77170927797 | MB: 4251130 | MBS: 080731504

Uprava: Anđelko Kaščel, član uprave i osnivač
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080731504
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Računi banaka kod:
Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN broj: HR2324840081107016703
SWIFT adresa: RZBHHR2X

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
SWIFT adresa: ESBCHR22
IBAN broj: HR0724020061100760849