Norme i nacin normizacije celika

Norme i način normizacije čelika

Sustav normi, i normizacija općenito, su od posebnog značaja za sve zemlje u svijetu. Svaka zemlja ima svoj način normizacije pa se postavlja pitanje na koji se način može normirati čelik?
Saznajte više

Elementi za legiranje čelika

Legirani čelik svoju upotrebu pronalazi u brojnim granama industrije. Međutim, svaka od njih na čelik postavlja drugačije zahtjeve, a koji se mogu ispuniti specifičnim svojstvima čelika. 
Saznajte više
Legirani celik

Legirani čelik, primjena i nastajanje

Legirani čelici nalaze upotrebu u brojnim granama industrije. Elementi koji se upotrebljavaju u legiranju daju čeliku određena svojstva ali u nekim slučajevima mogu istima naštetiti . Koji su to elementi?
Saznajte više
Usporedna tablica normizacije aluminija

Usporedna tablica normizacije aluminija

Aluminij, zahvaljujući svojim svojstvima, ima nezamjenjivu ulogu u današnjoj industriji. Njegova upotreba kreće od izrade strojnih dijelova i konstrukcija pa sve do upotrebe u avio i auto industriji.
Saznajte više
Limovi i sve što trebate znati o njima

Limovi i sve što trebate znati o njima

Limovi pronalaze primjenu u brojnim granama industrije, počevši od prehrambene pa do procesne industrije. Zbog svojih svojstava, limovi predstavljaju idealan metal za proizvodnju različitih predmeta. Koja su to svojstva koja limove čine ovako poželjnim materijalom?
Saznajte više