Upravljanje kvalitetom u današnjem poslovanju organizacija znači implementaciju brojnih metoda i sustava pomoću kojih se podiže kvaliteta proizvoda.

Pod upravljanjem kvalitete podrazumijevaju se svi postupci kojima se detaljno preispitiva kvaliteta svih čimbenika u proizvodnji.

Norma ISO 9000 definira kontrolu kvalitete kao: „upravljanje kvalitetom usredotočenom na ostvarivanje potrebne razine kvalitete”.

 

Uvod u kontrolu kvalitete

Kontrola, odnosno upravljanje kvalitetom je aktivnost bez koje današnje organizacije ne mogu poslovati i biti konkurentne. Kao što sama riječ govori, kontrola kvalitete je aktivnost u organizaciji koja se odnosi na kontrolu proizvedenih proizvoda i usporedbu svojstva istih s normama kvalitete, a sve kako bi se osiguralo da proizvod ispunjava zahtjeve kupaca.

Međutim, kvaliteta je relativan pojam i ono što je kvalitetno za jednog kupca nije kvalitetno za drugog. Zato svaka organizacija mora kvalitetu svojih proizvoda i usluga svesti na zajednički nazivnik. Isto tako, kvaliteta za organizacija znači i trošak. Drugim riječima s povećanjem razine kvalitete raste i trošak potreban za ostvarenje te razine kvalitete. Sukladno tome, organizacija mora pronaći optimalnu razinu kvalitete kako krajnji proizvod ne bi imao visoku cijenu koju kupci neće moći platiti.

 

Filozofije upravljanja kvalitetom

Danas u svijetu postoji nekoliko pristupa koji definiraju aktivnosti koje bi organizacija trebala poduzeti s ciljem povećanja kvalitete svojih proizvoda i usluga. Najpoznatije filozofije za unaprjeđenje kvalitete dolaze iz Japana gdje je tradicija kvalitete razvijana dugi niz godina.

Jedna od takvih filozofija unaprjeđenja kvalitete jest kaizen. Kaizen metodologija je implementirana u većinu velikih proizvodnih organizacija u Japanu, a odnosi se na kontinuirano poboljšanje procesa. Glavni cilj implementacije ove metode u poslovanje je smanjenje troškova koji mogu dovesti do generiranja novih troškova. Kontinuirano poboljšanje je ujedno i zahtjev ISO norme o kojoj će biti riječi nešto kasnije.

6 sigma filozofija je metoda unaprijeđenija kvalitete koja naglašava da organizacija mora iz svoje proizvodnje izbaciti sve moguće uzroke koji dovode do proizvodnje škarta, odnosno nesukladnih proizvoda. Ova filozofija je u potpunosti okrenuta kupcu i zadovoljenju njegovih zahtjeva. Razvijena je u Motoroli 1986. godine od kada se primjenjuje u svim granama poslovanja.

Slijedeća metoda koja može pridonijeti podizanju kvalitete proizvoda jesu Krugovi kvalitete. Krugovi kvalitete zahtjevaju da radnici koji brinu o kvaliteti nakon, odnosno tijekom radnog vremena okupe na jednom mjestu i pod vodstvom moderatora raspravljaju o tome kako povećati kvalitetu pojedinog proizvoda. Metoda ujedno predviđa korištenje različitih matematičkih metoda kontrole kvalitete. Prvotno je razvijena u SAD-u, a kasnije se proširila u većini organizacija u Japanu.

 

Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM)

Potpuno upravljanje kvalitetom je takav pristup kvaliteti koji za glavni cilj ima dugoročnu orijentaciju ka kvaliteti proizvoda i usluga. Ovaj pristup zahtjeva da svi zaposlenici u organizaciji budu uključeni u poboljšanje kvalitete proizvoda. Smatra se da je TQM zapravo način organizacijske kulture i organizacijskog života.

Glavne značajke TQM-a su kontinuirano usavršavanje svih zaposlenih kako bi povećali svoje kompetencije, a samim time unaprijedili kvalitetu, aktivna participacija svih zaposlenih na svim organizacijskim razinama, timski rad, uključivanje dobavljača u proces proizvodnje te prikupljanje informacija s tržišta.

 

ISO sustav

ISO je međunarodna organizacija koja se bavi standardima i normizacijom, a koja se nalazi na vrhu infrastrukture kvalitete. U svojim normama ISO daje preporuke, odnosno upute pridržavanjem kojih organizacija unaprjeđuje kvalitetu svojih proizvoda, usluga te općenito poslovanja. Postoji niz srodnih, obiteljskih normi kojim ISO daje smjernice koje se tiču preventive i uklanjanja nesukladnih proizvoda, provođenja audita i podizanja zadovoljstva kupaca na veću razinu. Neke od normi koje ISO propisuje su: ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011, itd.


 

Podijeli članak: