Otkako se počelo koristiti u industriji, plazma rezanje tehnološki sve više napreduje zbog čega ga se svrstava u sam vrh najekonomičnijih tehnika termalnog rezanja. Međutim, unatoč napretku u tehnologiji, plazma rezanje i dalje ima svoje prednosti i nedostatke. Provjerite koje.

Što je plazma rezanje i gdje se koristi?

Plazma rezanje je proces rezanja metala plazmom koja se stvara pomoću električnog luka, a čija temperatura može iznositi i 22.000°C.  Ovako visoka temperatura dovoljna je za početak taljenja metala, odnosno početak procesa rezanja.

Rezanje metala pomoću plazme nalazi gotovo svakodnevnu primjenu u brojnim radionicama i proizvodnim pogonima zbog svojih prednosti koje će biti opisane kasnije.

U praksi, postoji nekoliko postupka plazma rezanja, a koji se mogu se podijeliti na:

  • plazma rezanje uz prisutnost sekundarnog medija
  • plazma rezanje bez prisutnost sekundarnog medija

Više informacija o upotrebi i postupcima plazma rezanja možete pročitati ovdje.

Rezanje metala plazmom

Rezanje metala plazmom / © plasmacutterworld

Prednosti rezanja plazmom

Plazma rezanje metala razvijeno je 50-tih godina prošlog stoljeća otkada se stalno poboljšava i nalazi nove primjene. Napretkom tehnologije rezanja, ali i općenito tehnologije, ispravljali su se nedostatci, tj. stvarale su se nove prednosti koje su se očitovale u smanjenju veličine plazma rezača i novim načinima njegove upotrebe.

Rezanje metala plazmom ima sljedeće prednosti, a koje se mogu se svrstati u nekoliko kategorija:

  • brzina rezanja: u današnjoj industriji gotovo 90% svih metala koji se obrađuju termalnim rezanjem imaju debljinu veću od 25 mm. U usporedbi s nekim drugim tehnikama rezanja, poput rezanja kisikom, plazma rezanje se odvija dvostruko većom brzinom. Primjerice, za rezanje metala debljine 15 mm kisikom potrebno je 30 sekundi za penetraciju, dok plazma isti metal penetrira za oko 2 sekunde.
  • područje primjene: kao što je bilo rečeno, napretkom tehnologije dolazi do novih područja primjene plazma rezanje.  Za razliku od nekih drugih metoda rezanja čija je primjena ograničena isključivo na rezanje obojenih metala, plazma rezanje se može upotrebljavati za rezanje i obojenih i neobojenih metala uz zadovoljavajuću efektivnost do 80 mm debljine.
  • jednostavnost upotrebe: plazma rezači danas dolaze u različitim oblicima, bilo da se radi o prijenosnim plazma rezačima ili o velikim CNC upravljanim rezačima. Troškovno gledano, cijena plazma rezanja je, u usporedbi s drugim tehnikama rezanja, znatno manja, a što je razlog manje zahtjevno školovanje operatera plazma rezača. Osim toga, u usporedbi s laserskim rezanjem, optimizacija plazma rezača je znatno jednostavnija.
Ručni plazma rezač

Ručni plazma rezač / © thefabricator

Nedostatci plazma rezanja

Uz očite prednosti koje su prethodno nabrojene, plazma rezanje, jednako kao i druge tehnike rezanja, ima svoje nedostatke. Svi nedostatci se mogu podijeliti u nekoliko grupa:

  • održavanje: u usporedbi s drugim tehnikama rezanja, plazma rezač zahtjeva znatno češću zamjenu potrošnih dijelova kao što su mlaznice, elektrode itd. Međutim, vremenski period zamjene spomenutih dijelova uvelike ovisi o stručnosti operatera koji vrši rezanje.
  • proces rezanja i utjecaj na materijale: plazma rezanje za sobom ostavlja karakteristične tragove koji su vidljivi na debljim materijalima koji se režu. Osim toga, plazma rezanje se ne može upotrebljavati na metalima koji nemaju dobra svojstva provođenja električne struje. U usporedbi s drugim tehnikama rezanja, plazma rezač je ovisan o električnoj energiji što mu ograničava mogućnost korištenja na mjestima gdje ista nije dostupna.
  • ekologija: prilikom rezanja metala plazmom stvara se znatna razina buke što utječe na zvučno zagađenje okoline. Osim toga, plazma rezanje stvara i određenu količinu plinova koji nastaju kao nusprodukt isparavanja zbog čega je nužno osigurati protok zraka.
  • troškovi: troškovi, odnosno cijena rezanja plazmom može se promatrati kroz prizmu prednosti ali i nedostataka. Troškovni nedostatci se u prvom redu odnose na manju efikasnost rezanja kod debljih materijala. Unatoč tome, plazma rezanje i dalje nudi i više nego zadovoljavajuću kvalitetu reza uz optimalne troškove.

 

Podijeli članak: