Automatizacija sve većeg broja operacija u obradi metala sve je češća pojava. Jedan od takvih automatiziranih sustava je i robotsko rezanje metala plazmom. Koje su prednosti i što je sve potrebno znati o ovakvom sustavu rezanja metala?

 

Plazma rezanje uz pomoć robota

Plazma rezanje metala je, uz lasersko, jedna je od najčešćih tehnika rezanja. Nesumnjivo je kako je dolaskom CNC tehnologije ono iz krojena promijenjeno. Međutim, automatizacijom i uvođenjem robota u procese proizvodnje, rezanje plazmom poprima sasvim novu dimenziju.

Sve dosadašnje operacije koje su zahtijevale povećanu preciznost i znatno veće zahtjeve za kvalitetom uz pomoć robota izvode se znatno lakše.

Robotsko rezanje metala plazmom nalazi primjenu u nekoliko grana industrije. U prvom redu koristi se za izvođenje 2D tehnika rezanja kompliciranih oblika i pozicija. Osim toga, jedna od vjerojatno najvećih prednosti ovakvih sustava je mogućnost korištenja istih za više različitih operacija kao što je to npr. zavarivanje.

Plazma rezanje uz pomoć robota

Plazma rezanje uz pomoć robota

 

Oprema za robotsko rezanje metala plazmom

Robotsko rezanje plazmom vrlo je slično konvencionalnim tehnikama rezanja metala pa se stoga upotrebljava i slična oprema.

Međutim, pošto robotski sustav ima zaista podužu listu prednosti, a jedna od njih je i mogućnost istovremenog rezanja s više plazma pištolja, prvi od dodataka za to je tzv. izmjenjivač alata.

Uz dobro programiranje, alat može bez ikakvih problema izvoditi različite komplicirane operacije koje čovjek izvodi sa znatno većim naporima.

Od ostalih alata, odnosno sustava treba spomenuti i:

  • Držač alata: ima mogućnost držanja nekoliko različitih nastavaka za rezanje. Moguće ga je smjestiti bilo gdje u dohvatu robotske ruke. Nadalje, prilikom smještaja držača potrebno je obratiti pažnju na moguće istezanje i pucanje vodova robotske ruke.
  • Držači vodova: držači vodova nužni su zbog sprječavanja omatanja istih oko robotske ruke, odnosno njihova oštećenja prilikom rezanja plazmom. Prilikom održavanja nužno je posebnu pozornost obratiti baš na ovaj dio automatiziranog sustava.
  • Senzori udaljenosti: jedan od izazova vezan uz robotizirano rezanje metala plazmom je udaljenost između robotske ruke i metala koji se reže. Naime, postoji mogućnost da robot približi plazma pištolj rezanom komadu do te mjere da ga ošteti. Međutim, uz korištenje senzora ovakva greška svodi se na minimum
  • Oprema za izolaciju: izolacija je nužna stavka svakog robotskog sustava plazma rezanja. Glavni razlog za to je visoka struja koja može oštetiti robotsku ruku, odnosno koja može dovesti do eventualnog strujnog udara.
  • Zaštita od nečistoća: kao što mu i samo ime kaže, ovaj sustav sprječava mogući ulazak nečistoća u osjetljive elektroničke sklopove robotske ruke. Sustav često uključuje i usisnike dima koji sprječavaju nakupljanje veće količine štetnih plinova u proizvodnom pogonu

 

Primjena robotskog rezanja plazmom

Mogućnost primjene robotskog rezanja u praksi definirana je vrstom reza koji se izvodi. Osim toga, način na koji će se ovakvo plazma rezanje metala izvoditi definirano je i preciznosti, odnosno krajnjim izgledom rezanog metala. Primjerice, sustav omogućuje besprijekorno rezanje oko kutova, izvođenje različitih petlji itd.

Međutim, izvođenje nekih rezova može biti ograničeno zbog ograničenja same robotske ruke.

Jedan od takvih rezova je izvođenje rezanja rupe malog promjera, a koje zahtjeva nešto drugačiji pristup ako se koristi robotski sustav.


 

Podijeli članak: