Edukativno informativni blog tematike metala, obrade metala te novosti iz metalne branše

Lasersko vs plazma rezanje metala

Laser vs plazma za rezanje metala

Iako je lasersko rezanje vrlo slično plazma rezanju, između ove dvije tehnologije postoje stanovite razlike. Međutim, postavlja se pitanje koja je tehnologija bolja?
Saznajte više
Legirani celik

Legirani čelik, primjena i nastajanje

Legirani čelici nalaze upotrebu u brojnim granama industrije. Elementi koji se upotrebljavaju u legiranju daju čeliku određena svojstva ali u nekim slučajevima mogu istima naštetiti . Koji su to elementi?
Saznajte više
Lasersko rezanje, metode i vrste

Metode i vrste laserskog rezanja metala

Lasersko rezanje je jedna od tehnika rezanja koja se danas najviše upotrebljava. Postoji više vrsta lasera, odnosno metoda pomoću kojih se materijali mogu rezati. Svaka metoda i svaka vrsta lasera ima svoje tolerancije i preciznosti koje ovise o više parametara među kojima je najvažnija hrapavost i debljina.
Saznajte više
Tehnike i načini za savijanje limova

Tehnike i načini za savijanje limova

Rezanje i savijanje limova dvije su najčešće operacije u obradi lima. Napredak tehnologije sa sobom donosi i nove metode savijanja. Postavlja se pitanje, koja je metoda najbolja za savijanje lima?
Saznajte više
Usporedna tablica normizacije aluminija

Usporedna tablica normizacije aluminija

Aluminij, zahvaljujući svojim svojstvima, ima nezamjenjivu ulogu u današnjoj industriji. Njegova upotreba kreće od izrade strojnih dijelova i konstrukcija pa sve do upotrebe u avio i auto industriji.
Saznajte više
Princip rada strojeva za savijanje limova

Princip rada strojeva za savijanje limova

Strojevi za savijanje limova razlikuju se ovisno o vrsti savijanja koje izvode, kutno ili profilno. Međutim, u osnovi svaki stoj za savijanje radi na sličnom principu. Doznajte više o principima rada i mogućnostima strojeva za savijanje limova.
Saznajte više