Iako je lasersko rezanje vrlo slično plazma rezanju, između ove dvije tehnologije postoje stanovite razlike. Međutim, postavlja se pitanje koja je tehnologija bolja?

 

Laser vs plazma za rezanje metala

Danas je lasersko rezanje jedna od najčešće upotrebljavanih tehnika rezanja metala. Međutim, uz rezanje laserom na tržištu postoje različite druge tehnike rezanja, a jedna od njih je rezanje plazmom.

Iako ove dvije tehnike dijele određene  zajedničke karakteristike, s druge strane imaju stanovite razlike.

Postavlja se pitanje, koja je uopće razlika između rezanja plazmom i laserskog rezanja te koja je tehnika rezanja bolja?

Kako bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je sastaviti kategorije za usporedbu, a to su:

  • Financijska kategorija
  • Proces rezanja
  • Upotreba
Proces laserskog rezanja

Proces laserskog rezanja /Ⓒ bystronic

 

Financijska usporedba

Financijska kategorija je jedna od važnijih stavki prilikom usporedbe ovih dviju tehnika. U praksi, nabavna cijena novog CO2 laserskog rezača snage 4 Kw iznosi 300.000$ dok nabavna cijena plazma rezača počinje od 120.000$ na dalje.

Ono što je od iznimne važnosti i što direktno utječe na cijenu laserskog rezanja, odnosno plazma rezanja je, nazovimo to tako, repromaterijal.

Naime, kako bi se uopće pokrenuo proces rezanja laserom potreban je pomoćni plin (dušik, kisik, …).

Osim toga, dijelovi poput leća, zrcala, filtera i mlaznica redovito zahtijevaju održavanje što predstavlja trošak. S druge strane, plazma rezač zahtjeva kupnju mlaznica i elektroda, a u radu troši prosječno 55 kW električne energije.

Što se tiče laserskog rezača, prosječna potrošnja električne energije kreće se u intervalu od 24 – 40 kW. Tu treba dodati i potrošnju plinova koja može narasti i do 2.000 litara na sat ovisno o vrsti plina i načinu rezanja.

Plazma rezanje

Plazma rezanje / Ⓒ plasmacutterworld

 

Proces rezanja

Današnja laserska tehnologija napredovala je do te mjere da se pomoću nje mogu izvoditi i složenije operacije. Tako se na primjer laserskim rezačom može izvoditi rezanje, bušenje, graviranje, odnosno zavarivanje.

S druge strane, plazma rezač podržava samo rezanje metala. Oba rezača mogu rezati sve vrste metala s iznimkom da se prije rezanja visoko reflektivnih metala na laseru trebaju uraditi određene pripremne radnje radi zaštite leća kod lasera.

Obje tehnologije imaju ograničenja kod izvođenja različitih 3D pozicija rezanjem.

 

Upotreba

Upotreba u praksi je najvažnija stavka usporedbe. Laserska tehnologija iznimno je lako upravljiva, a operater gotovo da i ne treba imati posebna zaštitna sredstva.

Iznimka je lasersko rezanje plastike, odnosno metala koji lako isparuju za što je potrebno nositi zaštitnu masku, a što vrijedi i za rezanje plazmom. S druge strane, plazma rezanje zahtjeva od operatera nošenje zaštitnih naočala.

Što se tiče održavanja, plazma rezač zahtjeva češća čišćenja i uklanjanja šljake za razliku od laserskog rezača gdje je ta potreba znatno manja. Osim toga u nekim slučajevima (rezanje materijala koji emitiraju prašinu) nužno je osigurati pravilno prozračivanje prostora

Laserski rezač

Laserski rezač /Ⓒ bystronic

Podijeli članak: