Kvaliteta plazma rezanja definirana je optimizacijom i redovitim održavanjem dijelova plazma rezača. Na što valja pripaziti i kako se može povećati kvaliteta plazma rezanja metala?

Kako poboljšati kvalitetu plazma rezanja?

Kvaliteta plazma rezanja određena je dobrom optimizacijom parametara rezanja ali i redovitim održavanjem plazma rezača (mlaznica, provjerom plinova, izvora električne energije, itd.) Pod parametrima rezanja podrazumijeva se dobro programiranje i upravljanje CNC strojem, podešavanje brzine rezanja itd.  Osim toga, kvaliteta plazma rezanja metala definirana je i kvalitetom reznog komada, odnosno debljinom istog.

Izvor električne energije kao parametar kvalitete plazma rezanja

Izvor električne energije srce je svakog plazma rezača.  Izvorom napajanja definirani su i inertni plinove, odnosno plinovi koji se koriste za stvaranje plazme.

Kako bi se osigurao pravilan način rada plazma rezača nužno je osigurati kvalitetan izvor napajanja te isti redovito održavati. Uz to, nužno je definirati plinove koji se mogu koristiti za plazma rezanje metala, a koji su u direktnoj korelaciji sa snagom izvora napajanja.

Izbor kvalitetnih dijelova glave rezača

Jedan od glavnih parametara plazma rezanja, a koji direktno utječe na kvalitetu rezanja je glava rezača, odnosno njezini dijelovi, a prvenstveno plazma pištolj (rezač). Plazma pištolj omogućuje nesmetan tok plazme prema metalu koji se reže, a što direktno utječe i na kvalitetu rezanja. Osim toga, nužno je da rezač ima sustav zaštite od visoke temperature koja se razvija u procesu rezanja.

Kako CNC programiranje utječe na kvalitetu rezanja metala plazmom?

Kvaliteta plazma rezanja metala, uz već spomenute parametre, definirana je i znanjem operatera koji upravlja CNC plazma rezačem, odnosno načina na koji se isti programira. Napretkom tehnologije CNC-a, vrijeme i brzina rezanja drastično se mijenjaju.

Operater koji vrši programiranje mora biti svjestan načina rada plazma rezača, odnosno njegovih ograničenja. Jedna od grešaka koja se javlja, a koja može biti kobna kako za rezač tako i za rezni komad, je prolazak mlaza plazme po mjestu gdje je rez već načinjen. Ovakve kretnje izazivaju velike napore rezača zbog pokušaja da isti i dalje osigura električnu provodljivost unatoč tome što na mjestu reza nema uvjete za to.

CNC plazma rezanje

CNC plazma rezanje / © plasmacutterexpert

 

Brzina i visina kao parametri kvalitete plazma rezanja

Brzina i visina rezanja, odnosno udaljenost između plazma rezača i reznog metala u znatnoj mjeri definiraju kvalitetu rezanja. Osim toga, isti parametri definiraju i cijenu plazma rezanja što je u praksi često jedan od bitnih faktora.

Visina plazma rezača u odnosu na rezani metal definira kut reza, a što može utjecati na krajnju kvalitetu. Primjerice, mala udaljenost rezultira negativnim nagibom reza, dok velika udaljenost rezultira pozitivnim nagibom reza. 

Brzina reza utječe na brzinu stvaranja šljake koja je neminovni produkt svakog rezanja metala. Brzina rezanja ujedno utječe i na dodatne operacije (poput brušenja) obrade nužne za postizanje željene kvalitete reza, a što može utjecati na ukupnu cijenu plazma rezanja.

Što još utječe na kvalitetu rezanja plazmom?

Od ostalih parametara koji utječu na kvalitetu rezanja, ali i  na cijenu plazma rezanja, valja istaknuti pravilan izbor plinova. Stvaranje plazme za rezanje metala uvelike ovisi o samom metalu, ali i plinovima, odnosno njihovoj mješavini. Jedan od najčešće upotrebljavanih plinova je komprimirani zrak, odnosno kisik koji se koriste za rezanje ugljičnih čelika, tj. metalnih ploča debljine do 25 mm.

Od ostalih plinova valja istaknuti dušik koji se upotrebljava za rezanje gotovo svih metala uz visoku kvalitetu reza. Osim njega, u praksi se koristi još i mješavina argona i vodika koji primjenu nalaze u rezanju inoxa i aluminija, a daju najvišu kvalitetu reza.


 

Podijeli članak: