Vodeno rezanje zbog svojih prednosti nalazi različite primjene. Optimizacijom šest ključnih parametara, kvaliteta i performanse vodenog rezanja znatno se povećavaju. Provjerite na što treba obratiti pažnju?
 

Kako poboljšati vodeno rezanje metala?

Vodeno rezanje jedna je od najboljih alternativa termalnim vrstama rezanja. Posebnu primjenu nalazi kod rezanja metala osjetljivih na temperaturne promjene, odnosno metale koji se zbog svojih svojstava ne mogu rezati drugim tehnikama rezanja.

Razvojem tehnologije, vodeno rezanje postaje sve više primjenjivano, a javljaju se i brojni načini na koje se ono može poboljšati. Međutim, prostor za poboljšanje i za povećanje produktivnosti vodenog rezača vidljiv je tek nakon upoznavanja s načinom na koji on funkcionira.

 

Što je važno za funkcioniranje vodenog rezača i kako on radi?

Najjednostavnije rečeno, srce svakog vodenog rezača je visokotlačna pumpa. U praksi se primjenjuju dvije vrste pumpi, a koje se razlikuju u prvom redu po principu rada. Međutim, obije vrste pumpi imaju jednaku ulogu – stvaranje mlaza vode, tj. mješavine vode i abrazivnog sredstva, pod visokim tlakom. Takav mlaz se usmjerava kompleksnim visokotlačnim sustavom kroz mlaznicu prema materijalu koju se reže.

U praksi se susreću dvije vrste vodenog rezanja, rezanje čistim vodenim mlazom i rezanje mješavinom vode i abrazivnog sredstva. Razlika između njih je u debljini vodenog mlaza koji se upotrebljava za rezanje. Primjerice, vodeni mlaz s abrazivnim sredstvom ima dvostruko veću debljinu.

Vodeno rezanje metala

Vodeno rezanje metala /©bystronic

Što sve vodeni rezač može?

Rezanje vodenim mlazom omogućuje širok spektar različitih operacija rezanja. Počevši od rezanja metala vodom, rezanja stakla, gume i plastike pa sve do izrade kompleksnih 3D predmeta od metala, poput alata. Velik broj materijala koji se mogu rezati pomoću vodenog mlaza je ujedno i jedna od najvažnijih i najvećih prednosti vodenog rezača.

Osim toga, postoji niz drugih prednosti upotrebe vodenog rezanja, a koje započinju zanemarivom deformacijom rezanog materijala, rezanjem uz mali tlak vodenog mlaza, rezanje materijala velikih poprečnih presjeka i zadovoljavajuća ekološka prihvatljivost u odnosu na druge tehnike rezanja.

 

Kako dodatno poboljšati rezanje vodenim mlazom?

Kako bi se vodeno rezanje poboljšalo, odnosno kako bi se poboljšala produktivnost rezanja preporučuje se:

  • Grupiranje rezanih ploča: zbog svojeg svojstva i mogućnosti rezanja materijala velikih poprečnih presjeka preporučuje se sve ploče na kojima se izvodi isti rez grupirati i započeti istovremeno rezanje. Na ovakav način će se smanjiti troškovi ali i povećati produktivnost rezanja vodom
  • Smanjenje buke: prilikom rezanja vodenim mlazom dolazi do velikog zagađenja bukom. Međutim, rezanjem vodenim mlazom ispod vode, voda postaje filter koji smanjuje buku, a samim time i zvučno zagađenje.
  • Dvije glave rezača zamijeniti jednom: iako se često preporučuje korištenje dvije glave prilikom vodenog rezanja, ovakav pristup u znatnoj mjeri komplicira proces. Naime, operater mora osigurati da obje glave razvijaju iste performanse, odnosno daju jednako kvalitetan rez. Zato se preporučuje korištenje jedne glave uz ograničenje snage rezanja pošto maksimalna snaga i nije uvijek efikasno korištena. Ovakav pristup donosi veće brzine rezanja uz veću efikasnost.
  • Veličina stola za rezanje: jedan od vrlo važnih parametara koji može utjecati na produktivnost rezanja je i stol za rezanje. Preporučuje se odabir optimalne veličine stola koja će omogućiti rezanje velike većine limova, odnosno ploča.
  • Izbor između veće snage ili tlaka: snaga i tlak imaju veliku ulogu prilikom vodenog rezanja. Povećanjem ovih parametara brzina rezanja vodenim mlazom može narasti do brzine rezanja laserom.
  • Preventivno održavanje: preventivno održavanje nužna je stavka u poboljšanju vodenog rezanja. Pravilnim i pravovremenim održavanjem na vrijeme se mogu uočiti pojedini nedostatci. Osim toga, pravilnim održavanjem povećava se i kvaliteta reza.

Podijeli članak: